Staszic uczy się oszczędzać

Uczennice hrubieszowskiego Staszica – Natalia Kozioł oraz siostry Anna i Marta Prystupa zdobyły nagrody w konkursie UMCS i NBP dotyczącym zarządzania finansami.

Reklamy

W II semestrze obecnego roku szkolnego młodzież z hrubieszowskiego Staszica uczestniczyła w projekcie edukacyjnym, organizowanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie pod tytułem „Zarządzanie finansami – warsztaty edukacyjne oraz konkurs dla młodzieży szkół średnich”.

Celem projektu była realizacja na terenie województwa lubelskiego krótkich warsztatów edukacyjnych oraz konkursu dla młodzieży szkolnej dotyczących zarządzania finansami przez osoby młode. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas drugich szkół średnich oraz nauczyciele-wychowawcy klas wytypowanych i uczestniczących w projekcie. Zakładanym efektem projektu jest wzrost wiedzy oraz umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie zarządzania budżetem osobistym.

W naszej szkole warsztatach wzięły udział klasy: IIa,c i d, zaś w konkursie uczennice klas: II b i II d. Należało przygotować plakat o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przez osoby młode. Plakat dotyczyć miał ryzykowanych działań finansowych i/lub dobrych praktyk w zakresie zarządzania budżetem osobistym. Plakaty oceniało specjalnie powołane jury konkursowe składające się z 3 osób: w tym 1 pracownika UMCS, 1 przedstawiciela NBP oraz 1 przedstawiciela Kuratorium.

W piątek 18 czerwca na Wydziale Ekonomii UMCS odbyło się podsumowanie warsztatów i konkursu.

Uczennice klasy II b osiągnęły największe laury.

Natalia Kozioł zdobyła I miejsce i bon podarunkowy o wartości 1000zł (indywidualnie) zaś siostry Anna i Marta Prystupa II miejsce i bon o wartości 700 zł (jako zespół).

Klasy uczestniczące w warsztatach zostały obdarowane grami planszowymi i informatorami edukacji finansowej.

Dziewczynom i ich nauczycielce podstaw przedsiębiorczości, p. Agnieszce Umer serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom życzymy sukcesów w zarządzaniu finansami osobistymi.

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Amelia Pawluk ze Staszica w gronie zwycięzców!

Amelia Pawluk ze Staszica w gronie zwycięzców!


LubieHrubie na Instagramie