Staszic w rankingu liceów „Perspektywy” 2019

Internetowy portal edukacyjny „Perspektywy” tradycyjnie na początku roku kalendarzowego opublikował ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym roku uczynił to po raz dwudziesty pierwszy.

Reklamy

 

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem MEN. Kapituła bierze pod uwagę wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w kraju, w związku z tym przystąpienie do rankingu jest obligatoryjne i nie wymaga zgody ze strony szkoły.

Najlepszą placówką w Polsce w roku ubiegłym według Rankingu Liceów Perspektywy 2019 okazało się XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie. W województwie lubelskim znów pierwszą lokatę otrzymało I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Jedyną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie hrubieszowskim ujętą w rankingu (w każdym województwie ogłoszonych jest tylko 50 pierwszych miejsc) jest Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie – szkoła uplasowała się na 35 pozycji na ponad 170 lubelskich liceów ogólnokształcących. Dodatkowo po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym Znakiem Jakości Szkoły. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.

Przy ocenie poszczególnych placówek brano pod uwagę przede wszystkim wyniki olimpiad przedmiotowych (krajowych i międzynarodowych) oraz rezultaty matur. W tym roku, decyzją Kapituły Rankingu, wzorem lat ubiegłych, ustalono następujące kryteria i ich wagi procentowe w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2019:

– Sukcesy w olimpiadach – 30%

– Matura – przedmioty obowiązkowe – 25%

– Matura – przedmioty dodatkowe – 45%

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie ostatniego rocznika gimnazjów, absolwenci szkół podstawowych, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – skierować swoje kroki do takiej szkoły ponadgimnazjalnej, która doprowadzi ich do wybranych studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Gratulujemy sukcesu najlepszym!

Mamy nadzieję na kontynuowanie naszej staszicowskiej idei i 100-letniej tradycji szkoły. Spełniając swój podstawowy obowiązek przekazywania wiedzy i wartości etycznych, nasza szkoła pomaga rozwijać zainteresowania wielu pokoleniom hrubieszowskiej młodzieży i kształtować jej przyszłość. Przedstawiony powyżej rezultat potwierdza wysoki poziom utrzymywany w „Staszicu” od lat. Zapewniamy bowiem swoim uczniom wszechstronny rozwój, umożliwiając im zdobycie starannego wykształcenia. Dbamy, by każdy uczeń czuł się doceniany za swoją pracę oraz widział celowość swoich działań, które na pewno zaowocują w przyszłości podjęciem wymarzonych studiów wyższych i satysfakcjonującą drogą zawodową. Po raz kolejny potwierdza się fakt, że jesteśmy gwarantem udanego startu w dorosłość.

 

Link do strony rankingu:

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-lubelskie 


tekst i grafika: ZS nr 2