22 września 2023

Staszic w rankingu liceów

Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie zdobyło 35 miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego i jako jedyna szkoła licealna z naszego miasta i regionu znalazło się w pierwszej punktowanej pięćdziesiątce.

Reklamy

10 stycznia 2012 r. po raz czternasty opublikowano Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących przygotowany przez renomowane czasopisma „PERSPEKTYWY” oraz „RZECZPOSPOLITA”.

Dumą napawa fakt, że Liceum Ogólnokształcące im. Ks. ST. Staszica w Hrubieszowie zdobyło 35 miejsce w województwie lubelskim i jako jedyna szkoła licealna z naszego miasta i regionu znalazło się w pierwszej punktowanej pięćdziesiątce, pokonując takim wynikiem pozostałe licea.

Reklamy

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne – licea ogólnokształcące i technika. Głównymi adresatami tego zestawienia są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Zasady rankingu ustala Kapituła złożona z dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Reguły są przejrzyste, mają charakter zewnętrzny, dają więc wiarygodny obraz sytuacji. Przyjęto następujące kryteria i przyznano im odpowiednią wagą procentową:
• sukcesy w olimpiadach – 30%
• matura – przedmioty obowiązkowe – 30%
• matura – przedmioty dodatkowe – 35%
• opinia akademicka 5%

Reklamy

Przedstawiony powyżej rezultat potwierdza wysoki poziom utrzymywany w „STASZICU” od lat. Zapewniamy bowiem swoim uczniom wszechstronny rozwój, umożliwiając im zdobycie starannego wykształcenia. Dbamy, by każdy uczeń czuł się doceniany za swoją pracę oraz widział celowość swoich działań, które na pewno zaowocują w przyszłości podjęciem wymarzonych studiów wyższych i satysfakcjonującą drogą zawodową. Po raz kolejny potwierdza się fakt, że jesteśmy gwarantem udanego startu w dorosłość.

RANKING LICEÓW »

Więcej…

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4655&Itemid=881 »