Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski apeluje o pomoc dla SPZOZ

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski udostępniło konto, na które można wpłacać darowizny oraz 1 % podatku dochodowego, na pomoc dla SP ZOZ.

Reklamy

 

Kierując się potrzebami naszego szpitala, stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” jako Organizacja Pożytku Publicznego, deklaruje pomoc w ewentualnej zbiórce pieniężnej na zaspokajanie potrzeb SP ZOZ w zakresie walki z zagrożeniami koronawirusem oraz zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu, w tym firm i innych podmiotów funkcjonujących w naszej przestrzeni publicznej o zrozumienie tej sytuacji.

W tym celu stowarzyszenie jest zdecydowane udostępnić nieodpłatnie swoje konto bankowe

Reklamy

Nr  40 2030 0045 1110 0000 0216  8790,

na które można wpłacać zarówno darowizny, jak i odpisy 1 % podatku dochodowego osób fizycznych za 2019 r. Dokumenty wpłat powinny zawierać dopisek „wpłata dla SP ZOZ – koronawirus”  oraz numer KRS stowarzyszenia: 0000045770.

Wydatkowanie zgromadzonych środków będzie realizowane zgodnie z dyspozycją dyrekcji SP ZOZ.

Stowarzyszenie liczy na pozytywne przyjęcie apelu o pomoc dla SP ZOZ.

 

(SBPH)