Stowarzyszenie Edukacyjne Razem prosi o pomoc mieszkańców Hrubieszowa i powiatu

Stowarzyszenie Edukacyjne Razem w Hrubieszowie prosi mieszkańców miasta i powiatu hrubieszowskiego o pomoc w pozyskaniu narzędzi ogrodniczych.

Reklamy

 

Hrubieszów, dnia 23 lipca 2019 roku

 

Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie

tel. 663 779 543

 

Mieszkańcy miasta i powiatu hrubieszowskiego

 

Szanowny Państwo.

Od 10 lat Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie organizuje w zbiórki WIELKANOCNY KOSZYK WIELKICH SERC, PEŁNY TORNISTER I MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS. Zawsze z radością i satysfakcją dla naszych beneficjentów realizujemy wszystkie przedsięwzięcia.

W dniu 15.04.2019 roku przekazaliśmy w całości zebrana żywność (522 kg) dla Polaków zamieszkałych w Sokalu na Ukrainie i zamierzamy prowadzić te działania cyklicznie oraz wspierać ich środkami finansowymi, których Im bardzo brakuje. Na transport żywności do Sokala otrzymaliśmy wsparcie ze strony Starosty Hrubieszowskiego Maryli Symczuk.

W dniu 15.06.2019 roku porządkowaliśmy groby polskie na tamtejszym cmentarzu w Sokalu, gdzie jest potrzebny sprzęt ogrodniczy w postaci: 2 kos spalinowych, 2 pił motorowych, 2 kosiarek spalinowych, agregat prądotwórczy i innych narzędzi takich jak: 2 grabki, 2 sztychówki, 2 kosy ręczne, 2 szufle szerokie plastikowe, 2 taczki, 2 motyczki ręczne, 2 kosy spalinowe, 2 siekiery, 2 sekatory i wszelkie narzędzia ogrodnicze.

Na początku października 2019 roku zamierzamy kontynuować prace porządkowe na cmentarzu w Sokalu. Nasza grupa liczy około 10 osób samofinansujących nasze działania w Sokalu.

Takie działania przyczyniają się do rozwoju i podtrzymywania bogatej kultury polskiej, rozwoju więzi Polaków tam żyjących z macierzą i tradycji pielęgnowania polskości.

Nasze dobre działania dostrzega lokalna społeczność i samorząd i dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i powiatu o rozważenie możliwości i ofiarowanie nam wszelkich narzędzi, które zostały wyżej wymienione, a które są nam niezbędne do prac porządkowych na grobach polskich w Sokalu.

 

Z poważaniem

Tomasz Wojciech Antoniuk prezes

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Porządkowali polski cmentarz w Sokalu 

WIADOMOŚCI – Podziękowania dla darczyńców z Hrubieszowszczyzny 

WIADOMOŚCI – Hrubieszowskie dary dla Sokala 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Pełny Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc dla Polaków w Sokalu