Stowarzyszenie Staszic zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic” zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w dniu 6 marca 2017 r.

Reklamy

 

Początek o godz. 17. 00 (drugi termin zebrania – godz. 17.15) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 1 (budynek główny – aula szkolna).

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Wybór protokolanta.

4. Wybór przewodniczącego obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

7. Przedstawienie propozycji plany pracy Stowarzyszenia na przyszły rok.

8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – przedstawienie porządku wyborów i zasad głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.

10. Przedstawienie nowego Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

11. Przedstawienie zmian do Statutu Stowarzyszenia

12. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem zmian w Statucie Stowarzyszenia

13. Dyskusja nad zaplanowanym przez poprzedni Zarząd planem pracy Stowarzyszenia na przyszły rok, wniesienie poprawek i głosowanie nad przyjęciem.

14. Dyskusja i wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

16. Zaproszenie na poczęstunek.