Strach nie chroni – nienawiść nie leczy

W dniu 1 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS pod hasłem ogólnopolskiej kampanii: „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”.

Reklamy

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście z instytucji współpracujących ze szkołą w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom. Byli to: p. Teresa Futyma – Prezes Zarządu Rejonowego PCK, p. Zuzanna Korycka – Kierownik Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, p. Agata Opała – Koordynator d/s Medycyny Szkolnej SPZOZ w Hrubieszowie i p. Katarzyna Obszańska – lekarz pediatrii.

Na program Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS złożyły się min: prelekcja na temat AIDS wygłoszona przez Prezesa Zarządu Rejonowego PCK – p. Teresę Futymę. Zaprezentowano również montaż słowno – muzyczny pt: „Strach nie chroni – nienawiść nie leczy” przygotowany przez uczniów klasy II Lb – liceum socjalne, pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk. Przedstawienie miało na celu wykształcenie postaw akceptacji, zrozumienia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS oraz zmniejszenie poziom negatywnych emocji tj. lęku i odrzucenia związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV. Wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom konkursów. Była również degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów technikum gastronomicznego pod kierunkiem pań: Anny Gałki, Anny Wiśniewskiej i Urszuli Sitarz.

Uroczyste obchody poprzedziły szkolne konkursy: literacki i plastyczny o tematyce HIV i AIDS oraz prelekcje i testy wiedzy o HIV i AIDS przeprowadzone przez higienistki szkolne p. Lucynę Kasprzak i p. Iwonę Kalbarczyk. Konkursy, prelekcje i testy zorganizowano, aby młodzież mogła lepiej zrozumieć specyfikę walki z AIDS oraz skalę zagrożeń wypływających lekceważenia problemu i nieznajomości postaw profilaktyki.

Komisja w składzie: p. Lucyna Kasprzak, p. Anna Krempla, p. Beata Tomaszczuk, p. Jarosław Łabański, p. Ewa Szeweńko, p. Joanna Kornicka oceniała prace pod kątem walorów literackich i plastycznych, wiedzy na temat HIV/AIDS oraz wartości humanistycznych.

Jury nagrodziło i wyróżniło prace w Szkolnym Konkursie Literackim i Plastycznym oraz Szkolnym Konkursie Wiedzy o AIDS i HIV.

W dniu 1 grudnia 2010 roku wręczono dyplomy i nagrody uczniom. Oto lista laureatów:

Szkolny Konkurs Literacki:
I miejsce – Malwina Wacko klasa It4b,
II miejsce – Dudek Katarzyna klasa It4b.

Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS i HIV:
I miejsce – Aleksandra Kamińska klasa I Lb,
II miejsce – ex aequo – Wojciech Gubała klasa I Lc i Nowosad Grzegorz klasa ILc, wyróżnienie – Marta Brudnowska klasa I L b.

W ramach profilaktyki w listopadzie odbył się w Zespole Szkół nr 1 konkurs antyalkoholowy pod hasłem „Alkohol kradnie wolność”. Konkurs przeprowadzono w kategoriach: praca plastyczna – plakat (technika dowolna), grafika komputerowa, praca literacka (forma dowolna). Celem konkursu było krzewienie profilaktyki, zdrowego stylu życia oraz szerzenie wiedzy na temat zagrożeń alkoholizmem, uświadomienie młodzieży konieczności zachowania swojej indywidualności, bez poddania się negatywnym trendom, pobudzenie aktywności literackiej, plastycznej i graficznej, promowanie indywidualnej postawy, która będzie mówić o nas samych.

W II edycji Szkolnego Konkursu Antyalkoholowego – kategoria – praca literacka zwyciężyli:
I miejsce- Łukasz Magier klasa It4c,
II miejsce – Monika Smoła klasa IIIt4c,
III miejsce – ex aequo – Mateusz Wasąg klasa I La i Justyna Magdziak klasa IIIT4c , wyróżnienie: Kamila Filipek II La.

Kategoria – praca plastyczna:
I miejsce – Justyna Kulczycka klasa III t4b,
II miejsce – Patryk Trzak klasa IIt4c,
III miejsce – Paweł Butryn klasa II t4b,
III miejsce -Jarosław Kozłowski klasa IIIt4d,
wyróżnienia: Małgorzata Buta IILb, Justyna Magdziak IIt4c, Emila Wojewoda IIt4c, Paulina Bogucka III Lb.

Kategoria – praca graficzna:
I miejsce – Paweł Sanek klasa It4d,
II miejsce – Adrian Szubtarski klasa IIIt4d

Nagrody ufundowali: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i Urząd Miasta Hrubieszowa.

Obchody przygotowała młodzież klasy II Lb: Justyna Leśniak, Aleksandra Kasprowicz, Marta Garbacz, Monika Margol, Katarzyna Potaczało, Natalia Zubko, Marta Gidzińska, Diana Partyka, Magda Czajka, Paulina Biczak, Milena Drozd, Sylwester Harapiuk, Małgorzata Bielecka (wokal) pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk przy współpracy p. Anny Krempli, p. Ewy Szeweńko, p. Jarosława Łabańskiego, p. Joanny Kornickiej, dekoracja – p. Zofia Szwiec, p. Joanna Błaszczuk, oprawa techniczna: Radio „School” – klasa III b.

Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przyczyniły się do promowania wśród młodzieży takich wartości jak: życzliwość, solidarność, tolerancja oraz postaw akceptacji, współczucia wobec osób żyjących wirusem HIV i chorych na AIDS. Pogłębiły współpracę z instytucjami (Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie, Powiatowa Stacja Epidemiologiczna, SPZOZ w Hrubieszowie) w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom. Obchodom przyświecały cele wynikające z Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

***

Opracowanie:
Beata Tomaszczuk / zs1hrubieszow.pl