Strajk nauczycieli w Hrubieszowie

Władze Hrubieszowa informują, że wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Hrubieszów przystąpiły w dniu 8 kwietnia 2019 r. do zapowiadanej akcji strajkowej.

Reklamy

 

Sytuacja w chwili obecnej przedstawia się następująco:

– w przedszkolach wszyscy (obecni w pracy) nauczyciele przystąpili do strajku, pracownicy administracji i obsługi w zdecydowanej większości nie rozpoczęli strajku,

– podjęta akcja strajkowa spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem ze strony rodziców (tylko w jednym z 4 przedszkoli pojawiła się kilkunastoosobowa grupa dzieci – opiekę nad nimi sprawuje osobiście dyrektor przedszkola),

– wśród nauczycieli szkół zdecydowana większość przystąpiła do strajku,

– we wszystkich szkołach pojawiły się nieliczne grupy uczniów, dla których prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

 

O aktualnej sytuacji w miejskich szkołach i przedszkolach – zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, jak i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych – informacji udzielają dyrektorzy placówek (osobiście, telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny oraz strony internetowe).

Przypominamy, że w dniu 8 kwietnia w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ciesielczuka 2) są organizowane zajęcia dla dzieci, prowadzone przez animatorów Hrubieszowskiego Domu Kultury oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Od dnia 9 kwietnia do odwołania – zajęcia, o których mowa powyżej, będą prowadzone na terenie Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa apeluje o wzajemne zrozumienie oraz zapewnia, że rozwój sytuacji będzie stale monitorowany, a wszelkie podejmowane działania i rozwiązania będą miały na celu dobro przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców.

 

(UM Hrubieszów)