Strategia rozwoju Hrubieszowa

W środę 29 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta. Głównym punktem obrad było przyjęcie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015.

Reklamy

Strategia jest całościową koncepcją rozwoju jednostki terytorialnej, w tym wypadku gminy miejskiej Hrubieszów. Jej istota polega na wyborze długoterminowych celów głównych i celów pośrednich oraz wyznaczenie metod ich osiągania. Jest to powiązane ze wskazaniem zasobów niezbędnych dla zrealizowania tych celów, w określonych warunkach, przy zidentyfikowanych ograniczeniach oraz w ramach przyjętego horyzontu czasowego.

Dokument, oprócz strategii zawiera mnóstwo ciekawych danych statystycznych. Zachęcam do zapoznania się z nim i wyrażania swoich opinii.

Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Hrubieszów na lata 2007 – 2015 >>