Straż Graniczna opiekuje się miejscami spoczynku żołnierzy

Po raz kolejny funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Skryhiczynie, Horodle i Hrubieszowie, odwiedzili cmentarz wojenny 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Bielinie na Ukrainie, natomiast funkcjonariusze z Placówki SG we Włodawie objęli patronatem miejsca spoczynku Żołnierzy KOP na cmentarzu wojennym we Włodawie.

Reklamy

,,Naród, który nie szanuje swej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości!’’

 

Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego uświadamiają nam jak ważne znaczenie w życiu narodu ma szacunek do przeszłości. Historia zasługuje na pamięć, ponieważ daje prawo do budowania przyszłości w oparciu o mądrość naszych przodków. Miejscem, w którym można oddać się chwili zadumy nad sensem przemijającego życia oraz refleksji o poległych w II wojnie światowej jest cmentarz na Ukrainie w miejscowości Bielin. Spoczywają tam żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, którzy w obronie ludności polskiej zginęli z rąk nacjonalistów ukraińskich w czasie tzw. „rzezi wołyńskiej”.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący służbę w PSG w Hrubieszowie, w PSG w Horodle, oraz w PSG w Skryhiczynie w dniu 7 czerwca 2013 roku wraz z przedstawicielami Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i harcerzami, po raz kolejny uczestniczyli w pracach porządkowych na cmentarzu. Głównym przesłaniem wizyty było uczczenie pamięci poległych żołnierzy poprzez zapalenie zniczy, złożenie kwiatów i wspólną modlitwę, którą celebrował ks. prałat płk Andrzej Puzon.

Postawa funkcjonariuszy jest wyrazem pamięci o żołnierzach 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, których imię nosi Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Wyjazd na cmentarz wojenny do Bielina stanowi swoistą tradycję, którą należy kultywować i rozpowszechniać, podkreślając istotę szacunku do historii i hołdu poległym żołnierzom jak i ich rodzinom.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG we Włodawie  przyłączyli się do projektu „Miejsca zapomniane” realizowanego przez Zakład Karny we Włodawie w ramach którego objęli patronatem miejsca spoczynku Żołnierzy KOP na cmentarzu wojennym we Włodawie.


Info i fot. NOSG