Strzelcy na urodzinach Prezydenta

HrubieszówWarszawa

Reklamy

Hrubieszowska Jednostka Strzelecka 2020 w dniu 23 XI 2009 uczestniczyła w obchodach 90. rocznicy urodzin Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie.

***

Uroczystość ta zbiegła się z zakończeniem obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, obchodzonych pod hasłem „Zaczęło się w Polsce”. Przewodniczącym tych obchodów był Władysław Bartoszewski.

Całość obchodów rozpoczęła msza św. w Katedrze Wojska Polskiego w intencji zdrowia Pana Prezydenta, koncelebrowana przez bp polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płońskiego. W czasie liturgii strzelcy tworzyli oprawę zapełniając nawę główna świątyni. Po mszy strzelcy udali się na poczęstunek do pałacu biskupiego, gdzie złożyli najserdeczniejsze życzenia prezydentowi, pomagali także w organizacji bankietu pomagając poruszać się prezydentowi przez „tłum” gości, wyprowadzili go także z bankietu. Po tym nastąpiła chwila przerwy – aby nie tracić czasu strzelcy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego realizując tym samym statutowe zadania wychowawcze organizacji „Strzelec” O.S.W. Punktem kulminacyjnym
święta Pana prezydenta była gala w Teatrze Narodowym. Podzielona ona zastała na trzy elementy: życzenia, wystąpienia dedykowane oraz występ dedykowany Panu Prezydentowi. Zakończenie stanowił uroczystości bankiet, który odbył się również w TN. Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal.

***********

Ryszard Kaczorowski (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku); ostatni prezydent RP na Uchodźstwie od śmierci swego poprzednika Kazimierza Sabbata, zmarłego nagle 19 lipca 1989 w Londynie, do 22 grudnia 1990, gdy przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia na prezydenta III RP. Równolegle z
Ryszardem Kaczorowskim funkcję prezydenta (w kraju) pełnił generał armii Wojciech Jaruzelski.

Pochodzi z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Przed wojną instruktor harcerski w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Aresztowany w 1940 przez NKWD, skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski – Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego.

Ryszard Kaczorowski aktywnie działał w ZHP na emigracji. Był naczelnikiem Harcerzy w latach 1955-1967, a następnie przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie w latach 1967 – 1988. Pełnił też funkcję komendanta reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree 1957, oraz komendanta Światowego Zlotu Harcerstwa na Monte Cassino w 1969 i w Belgii w 1982.

Działał na forum Rady Narodowej (parlament emigracyjny). W 1986 w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych, w 1989, po nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Prezydent Kaczorowski powierzył dalsze pełnienie urzędu premiera polskiego rządu emigracyjnego Edwardowi Szczepanikowi, sprawującemu tę funkcję od 1986. Ryszard Kaczorowski, zanim został prezydentem, w rządzie Szczepanika zasiadał jako minister do spraw krajowych, a w styczniu 1988 prezydent Sabbat zgodnie z artykułami 13 i 24 Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 wyznaczył go na „następcę prezydenta na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”.

W 1990, w asyście Wincentego Broniwój – Orlińskiego, przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego Lechowi Wałęsie.

Ryszardowi Kaczorowskiemu, zgodnie z uchwalonym w 1996 prawem o byłych prezydentach RP, przysługuje dożywotnio pensja, pieniądze na prowadzenie biura (mieści się w dawnej siedzibie Rządu na Uchodźstwie w Londynie) oraz ochrona osobista BOR-u na terenie Polski. Ryszard Kaczorowski często jest obecny w kraju, gdzie uczestniczy i patronuje wielu wydarzeniom.

[za: wikipedia.com]

***********

Chciałbym dodać, że to nie była jedyna tego typu impreza w jakiej uczestniczyliśmy. W tym roku było ich kilka, a m.in. nadanie honorowego obywatelstwa miasta Tomaszowa Lub. Panu Prezydentowi Kaczorowskiemu.

***********

Chcemy również poinformować, iż JS 2020 otwiera nabór. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę
www.js2020.zs.pl »

***

St. Strz. Łukasz Słupski
ZS 2020 w Hrubieszowie

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009