Stypendia Burmistrza

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

30 marca 2009 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 – Paweł Mosek oraz Kamil Borkowski, wspólnie z dyrektorem Andrzejem Pachlą i wychowawcami uczestniczyli w uroczystym spotkaniu u Burmistrza Hrubieszowa Zbigniewa Doleckiego.

W dowód uznania za trud włożony w osiągnięcie wysokich wyników edukacyjnych oraz rozwijania swoich uzdolnień, Burmistrz przyznał naszym „talentom” stypendium w wysokości 150 zł. Uczniowie otrzymali także listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów.

Na zakończenie wszyscy przystąpili do wspólnego zdjęcia.

tekst i foto
Gimnazjum nr 1

zdjęcie >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009