22 lipca 2024

Stypendia dla zdolnej młodzieży – ostatnia szansa na zgłoszenie się do programu „Marzenie o Nauce”

Już tylko dwa tygodnie zostały do zakończenia pierwszego etapu rekrutacji do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Dzięki Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, kolejnych 80. młodych ludzi ma szansę spełnić marzenia i odmienić swoją przyszłość. Jesteśmy przekonani, że są wśród nich przyszli naukowcy, lekarze czy artyści.

Reklamy

Anna Spodymek, pochodzi z Malinówki, koło Łęcznej. Stypendystka realizuje się jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest bardzo zaangażowana w pomoc potrzebującym.  Stypendium Fundacji EFC, Anna traktuje jako narzędzie do realizacji marzenia – dzięki dobremu wykształceniu ma większe szanse, by w przyszłości podjąć pracę w dużym przedsiębiorstwie finansowym. Dodatkowo, Ania kładzie nacisk na naukę języka rosyjskiego i angielskiego. W jej planach jest również nauka kolejnych języków.

Fundacja EFC zapewnia Stypendystom nie tylko zakwaterowanie, wyżywienie i pomoce naukowe. Kładzie także duży nacisk na rozwój osobowości oraz  talentów swoich podopiecznych. Dlatego, w ramach wsparcia, Stypendyści uczęszczają na zajęcia dodatkowe, biorą udział w warsztatach i wyjazdach. „W przyszłości chcę zostać dziennikarką.” – mówi o sobie Ania.

Reklamy

Stypendystami programu „Marzenie o Nauce” mogą zostać uczniowie ostatniej klasy gimnazjum, którzy przejdą pozytywnie dwie fazy rekrutacji oraz zostaną przyjęci do liceum wskazanego przez EFC. Kandydaci muszą ukończyć pierwszy semestr nauki ze średnią ocen min. 4,75 bądź mieć na koncie tytułu finalisty lub laureata olimpiad kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 840 zł netto miesięcznie.

Zgłoszenia do programu można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.efc.edu.pl.   Ostateczny termin upływa  31 marca! Wyniki pierwszej fazy naboru będą znane 9 kwietnia.  W ramach drugiego etapu rekrutacji kandydat odbędzie  rozmowę kwalifikacyjną z regionalnym koordynatorem EFC.

Reklamy

Partnerami EFC są Fundacja PZU oraz Bank Pekao. W ramach współpracy Fundacja PZU, zgodnie ze swoim hasłem „Pomagamy pomagać”, ufundowała stypendia dla dwunastu licealistów. Natomiast w wybranych placówkach Banku Pekao można otrzymać dodatkowe informacje na temat działalności  EFC.


***

 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC została utworzona w lipcu 2009 roku przez Andrzeja Czerneckiego, syna Patrona Fundacji – prof. Romana Czerneckiego. Fundację powołano z myślą o dalszej realizacji szczytnych celów Patrona, który w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie) i okolicach. Obecnie Fundacja EFC prowadzi dwa programy stypendialne: „Marzenie o Nauce” skierowany do młodzieży pragnącej się uczyć w najlepszych liceach w Polsce, oraz program „Wymarzone Studia” adresowany do Stypendystów EFC, myślących o nauce na najbardziej prestiżowych uczelniach wyższych.


fot. Natalia Włodarczyk