Stypendia wakacyjne Radnego Powiatu

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że z końcem roku szkolnego 2012/2013 jako radny Rady Powiatu Hrubieszowskiego chciałbym ufundować Stypendium Wakacyjne dla:

Reklamy

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

– jednego ucznia szkoły gimnazjalnej z Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Warunkiem otrzymania stypendium w kwocie 250 zł, będzie uzyskanie najwyższego wzrostu średniej ocen z półrocza 02.2013 na koniec roku szkolnego 06.2013.


Przykład: Janek na półrocze miał średnią ocen 2,23, na koniec roku miał średnią 3,11. Wzrost średniej ocen u Janka wyniósł 3,11-2,23=0,88. Małgosia na półrocze miała średnią ocen 4,55, na koniec roku miała średnią 5,41. Wzrost średniej ocen u Małgosi wyniósł 5,41-4,55=0,86. Większy wzrost średniej uzyskał Janek 0,88>0,86 i to on otrzyma stypendium.

 

Zachęcam wszystkich uczniów do nauki, rozwoju i do podwyższenia swojej średniej ocen. O stypendium nie mogą starać się uczniowie z ocenami niedostatecznymi uzyskanymi na pierwszy semestr lub na koniec roku szkolnego.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: michal.miscior@wp.pl

 

Michał Miścior