Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Magdaleny Suchodolskiej

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 30 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych uczniów ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego znalazła się także najlepsza uczennica hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 3 (Kościuszko) – Magdalena Suchodolska.

Reklamy

 

Aktu wręczenia dokonali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, który zaprezentował się w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego.

W roku 2016 stypendium Premiera, w wysokości 2580 zł, uzyskało 237 uczniów z województwa lubelskiego. Przyznawane jest ono najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości.

Aby je dostać, muszą oni otrzymać promocję z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach – co najmniej dobre.

 

***

 

Magdalena Suchodolska w kolejnym etapie 63 Olimpiady Chemicznej

Po rozwiązaniu zadań z etapu wstępnego Magda została zakwalifikowana na kolejny etap 63 Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. 26 listopada na UMCS w Lublinie uczestniczyła w zawodach I etapu organizowanych przez Komitet Okręgowy.

Gratulujemy!