Stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego

4 czerwca 2012 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów tegorocznym stypendystom Marszałka Województwa Lubelskiego. Jedną ze stypendystek jest uczennica Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie Barbara Marut.

Reklamy

„Dziś na małej, jutro na wielkiej” – tymi słowami przywitał wszystkich licznie zgromadzonych w sali teatru Marszałek Tomasz Pękalski.

Mówca przekonywał młodzież, by trwała przy swoich talentach i należycie je pielęgnowała. Uroczyste wręczenie certyfikatów w dziedzinie twórczości artystycznej przy dźwiękach fanfar otrzymała uczennica Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie Barbara Marut.

Basia od lat wyróżnia się swoim talentem recytatorskim, jest laureatką wielu konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, a także osiąga znakomite wyniki w nauce i sporcie.

Uczęszcza na zajęcia do Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Uroczystości uświetnił występy młodych wykonawców różnych dziedzinach sztuki.