Sukces Jagody Dąbek

W dniach 18 – 20 kwietnia w Centrum Kultury w Lublinie występowali najlepsi recytatorzy z terenu Lubelszczyzny w 53 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU RECYTATORSKIM.

Reklamy

Ponadto uczestnicy konkursu brali udział w Seminarium Kultury Słowa prowadzonym przez Katarzynę Rzepę, głównego instruktora kultury słowa WOK.

Hrubieszowski Dom Kultury reprezentowały: Ewa Pachniewska – instr. Magda Sielicka, Anna Szewczuk – instr. Ewa Watras, Natalia Ciesielczuk i Jagoda Dąbek – instr. Maria Marut.

Komisja konkursowa w Lublinie wysoko oceniła grę Jagody Dąbek, która wystąpiła w kategorii „Wywiedzione ze słowa”, prezentując „Próbę opisu” według Zbigniewa Herberta. Jagoda Dąbek z grupy teatralnej „Acrimonium”, zdobyła wyróżnienie. Udzieliła wywiadu w Radiu Lublin, które zaproponowało jej współpracę. Gratulujemy sukcesu Jagodzie i jej instruktorce.

info
HDK