Sukces Klubu Literackiego działającego przy HDK

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie z okazji 25-lecia odzyskania niepodległości zorganizował XI Konkurs Literacki koncentrując się wokół tematu: „Wolność – swoboda czy zobowiązanie”. Dla dorosłych uczestników temat prac był dowolny.

Reklamy


Celem Konkursu było pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie literatury oraz konfrontacja twórczości literackiej młodzieży i dorosłych.

Konkurs przeznaczony był dla osób z terenu województwa lubelskiego. Uczestnicy nadsyłali 2 wiersze lub opowiadanie do 3 stron maszynopisu. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na rozdanie nagród, które odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godzinie 11 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury przy ul. Dolnej Panny Marii 3 w Lublinie.

Reklamy

Miło nam donieść, że aż 3 laureatów to członkowie Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej działającego przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

Zdobywcami nagród zostały w kategorii dorośli: Dorota Natalia Marut (już po raz kolejny) oraz w kategorii młodzież: Agnieszka Ożóg oraz Klaudia Karpik.

Opiekunem Klubu Literackiego jest Maria Majka Marut.