Sukces Tomka Kurowskiego ze Staszica

Uczeń klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie – Tomasz Kurowski, został laureatem etapu wojewódzkiego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału konkursu.

Reklamy

Finał odbędzie się w dniach  2 – 4 czerwca br. w Katowicach. Opiekunem Tomka jest Marta Krupa.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej kształtuje świadomość ekologiczną oraz postawę wobec otaczającej nas przyrody, rozwija zainteresowania przyrodnicze, uczy umiejętności łączenia teorii z praktyką oraz popularyzuje problematykę ekologiczną wśród młodzieży w aspekcie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.

Życzymy Tomkowi dalszych sukcesów. 

 

Info: ZS nr 2