Sukces uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Troje uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Kościuszki w Hrubieszowie zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Reklamy

 

Dziewiętnastu uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie wzięło udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Olimpiada została zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej,Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Energii, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz Szkoły Głównej Straży Pożarnej.

W tym roku honorowym patronatem objęli Olimpiadę: Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jacek Szcząchor, Rektor- Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk

Etap okręgowy odbył się 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się 92 osoby z ponad 394 uczniów zgłoszonych do olimpiady.

W wyniku zmagań wyłoniono dziesiątkę najlepszych osób, które w dniach 20 – 21 marca 2020 roku będą reprezentować nasze województwo na etapie centralnym w Warszawie.

 

W dziesiątce laureatów są trzy osoby z Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie:

 • Kinga Wróblewska – zajęła II miejsce

 • Julia Bartko – zajęła III miejsce

 • Piotr Jastrzębski – zajął VII miejsce

Życzymy powodzenia w zmaganiach centralnej olimpiady w Warszawie.

Gratulacje należą się również pozostałym uczniom ZS nr 3, którzy brali udział w etapie okręgowym tj.:

 • Adam Prystupa

 • Alicja Pasieka

 • Filip Wójtowicz

 • Gabriela Kowal

 • Herbin Karol

 • Jacek Kozłowski

 • Julia Janiec

 • Katarzyna Kozdroń

 • Katarzyna Lebiedowicz

 • Katarzyna Szlachta

 • Kinga Danilczuk

 • Kornelia Sienicka

 • Marcjanna Chmielewska

 • Mateusz Klamer

 • Michał Nowosadzki

 • Weronika Frykowska

 

Koordynatorem olimpiady w szkole była pani Joanna Nieradko, nauczyciel Informatyki i Edukacji dla bezpieczeństwa.

 

info i fot. ZS nr 3