Sukces ZS nr 4 w Hrubieszowie

Kurier Lubelski napisał – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podsumowuje realizację projektu „Nowoczesna Szkoła”, spośród 65 szkół ponadgimnazjalnych, do 11-tki finalistów z województwa lubelskiego zakwalifikował się Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

Reklamy

Zakwalifikowane szkoły:

1. Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie – dyrektor Pani Alicja Ważna
2. Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie – dyrektor Pan Mirosław Antonow
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie – dyrektor Jan Rzeżutka
4. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie – dyrektor Pan Fryderyk Puła
5. Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach – dyrektor Pan Krzysztof Szabelski
6. Zespół Szkół w Chodlu – dyrektor Pan Janusz Kobiałka
7. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – dyrektor Pani Dorota Makara
8. Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach – dyrektor Pani Barbara Bińczak
9. Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku – dyrektor Pani Małgorzata Warszyńska
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim – dyrektor Pan Mirosław Kot
11. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 we Włodawie – dyrektor Pan Eugeniusz Omelczuk

Reklamy

Regulamin

Projekt „Nowoczesna szkoła” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych województwa lubelskiego oraz ich uczniów.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 – 31 stycznia 2011.

Cele projektu:
* wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów szkół zawodowych
* wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół zawodowych
* przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy
* modernizacja oferty kształcenia zawodowego
*wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne
* wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia (w wyniku praktyki)
*wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty

W ramach zrealizowane zostaną:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, informatyki, matematyki oraz przedsiębiorczości.
2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące dla uczniów z problemami w nauce z matematyki oraz języka polskiego.
3. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach województwa lubelskiego.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe przyczyniające się do efektywnego poruszania się uczniów na rynku pracy (m.in. metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, indywidualne ścieżki kariery zawodowej, itd.).
5.Doradztwo i opieka pedagogiczna dla uczniów mających szczególne problemy w nauce, w formie indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz grupowego, prewencyjnego doradztwa pedagogicznego.
6. Materiały dydaktyczne dla szkół uczestniczących w projekcie, w tym specjalistyczne oprogramowanie, mapy, podręczniki, mikroskopy itp.
7. Opracowanie w każdej szkole programu nowego kierunku kształcenia lub zmodyfikowanie dotychczasowego w celu dostosowania oferty kształcenia szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy.
8. Wyposażenie szkół zawodowych w sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop z oprogramowaniem, drukarka laserowa), który będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć.

Gratuluję ZS nr 4 z Hrubieszowa

Absolwent