„Świat Agnieszki Osieckiej” w Bibliotece Pedagogicznej

5 grudnia 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyło się spotkanie pt. „Świat Agnieszki Osieckiej”, upamiętniające dorobek artystyczny najsłynniejszej polskiej autorki tekstów piosenek, poetki i prozatorki. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

„Świat Agnieszki Osieckiej” – w Bibliotece Pedagogicznej

„…Gdy zniknie z gazet szpalt
twój ostatni rym,
a twój srebrny alt
rozpłynie się jak dym,
tam na obłoku hen
nie zapominaj nas,
niech ci się wieczny sen
rozjaśnia raz po raz…”
                      Agnieszka Osiecka

Reklamy

 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych: pan Dariusz Czujkowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, pan Szymon Patkowski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Hrubieszowie oraz pani Dorota Mach, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy i pracownicy hrubieszowskich placówek kulturalno oświatowych, nauczyciele, bibliotekarze, a także słuchacze Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie prowadziła pani Aleksandra Kopczyńska, nauczyciel bibliotekarz Filii.

Genialny talent Agnieszki Osieckiej i jej ciekawą osobowość zaprezentowali uczniowie „Staszica” w montażu słowno-muzycznym pt. „Kiedy mnie już nie będzie…”, przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: pani Joanny Szabat oraz pani Anny Potrzeszcz. Elementem montażu był wywiad przeprowadzony z poetką, który przybliżył jej życie i świat twórczy. Wywiad przeplatany był recytacją wierszy oraz piosenkami z repertuaru m. in. Maryli Rodowicz, Edyty Geppert, Anny Szałapak, czy Szwagierkolaski, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka. Uczestnicy spotkania poznali twórczość liryczną poetki, opartą na fundamencie miłości. Młodzież zaprezentowała utwory takie jak: „Jeżeli gdzieś jest niebo”, „Umrzeć z miłości”, „Oset”, „Im bardziej ciebie zapominam”,  „Dajmy się zaskoczyć miłości”, „A ja?”, dostarczając zebranym wiele refleksji i wzruszeń.  W swoim występie uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 wykazali się dużymi zdolnościami poetyckimi i wokalno-muzycznymi, prezentując wysoki poziom artystyczny.

Podczas spotkania dokonano także podsumowania konkursu pt. „A ja mam tylko świat”, na interpretację plastyczną tekstów Agnieszki Osieckiej, zorganizowanego dla gimnazjalistów z terenu powiatu. Biblioteka zrealizowała go we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego. Laureatom konkursu – dyrektor Biblioteki – wręczyła nagrody i wyróżnienia.

Na zakończenie wszystkich gości zaproszono na słodki poczęstunek.

 

Info i fot. BP Hrubieszów