Światowy Dzień Walki z AIDS w Zespole Szkół Nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W tym roku obchody były wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 90 – lecia PCK. Spotkanie zorganizowane w ubiegły wtorek, 1 grudnia 2009 roku podzielono na dwie części. Pierwsza związana była z jubileuszem istnienia PCK, druga ze szkolnymi obchodami Światowego Dnia AIDS.

***

„Wszystkim młodym ludziom, bez względu na wiek i pochodzenie mówię: postępujcie tak, by Wasz głód życia i miłości był głodem życia godnego i miłości twórczej. Konieczna ochrona zdrowia podczas AIDS niech nie wypływa z lęku, lecz będzie świadomym wyborem zdrowego wolnego i odpowiedzialnego życia”.

Myśl Jana Pawła II towarzyszyła obchodom Światowego Dnia Walki z AIDS, które od 1999 roku odbywają się w Zespole Szkół Nr 1.

W tym roku obchody były wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem 90 – lecia PCK. Spotkanie zorganizowane w ubiegły wtorek, 1 grudnia 2009 roku podzielono na dwie części. Pierwsza związana była z jubileuszem istnienia PCK, druga ze szkolnymi obchodami Światowego Dnia AIDS.

Uroczystości rozpoczął Wicedyrektor – p. Zbigniew Petruczynik. Następnie historię Polskiego Czerwonego Krzyża przedstawiła p. Teresa Futyma – Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie. Pani Joanna Wieczorek – Smerdel zaprezentowała slajdy na temat historii PCK. Prezentacji towarzyszył montaż słowno – muzyczny.

Wręczono odznaczenia i podziękowania PCK honorowym krwiodawcom. Przekazano też legitymacje nowym członkom PCK z liceum profilowanego (profil socjalny) z Zespołu Szkół Nr 1.

Drugą część obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS rozpoczęła część artystyczna na temat HIV i AIDS przygotowana przez młodzież pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk i p. Moniki Ciesielczuk. Przedstawienie miało na celu propagowanie postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, zmniejszenie poziom negatywnych emocji takich jak lęk i odrzucenie, związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV.

Pan J. Łabański przedstawił prezentację dotyczącą historii obchodów Światowego Dnia AIDS.

W szkole przeprowadzono również konkursy: literacki i plastyczny o tematyce HIV i AIDS w ramach kampanii „Wróć bez HIV” pod hasłem: „Zatrzymać AIDS. Dotrzymać obietnicy”. Można było wykonać pracę plastyczną w technice graficznej i plastycznej oraz literacką w dowolnej formie. Konkursy zorganizowano, aby młodzież mogła lepiej zrozumieć specyfikę walki z AIDS oraz poznać skalę zagrożeń wypływających z lekceważenia problemu i nieznajomości postaw profilaktyki.

Powołano komisję w składzie: p. Lucyna Kasprzak, p. Anna Krempla, p. Beata Tomaszczuk, p. Joanna Kornicka p. Jarosław Łabański, p. Jacek Naja, która oceniała prace pod kątem wiedzy na temat HIV/AIDS oraz wartości humanistycznych i walorów artystycznych.

W VII edycji Konkursu Literackiego Jury nagrodziło i wyróżniło prace następujących uczniów:
• I MIEJSCE – Monika Mazurek Klasa III t4c
• II MIEJSCE – Agnieszka Mucha klasa II T4c
• III MIEJSCE – Iwona Śmiech klasa II a

W VII edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego na plakat w technice graficznej:
• I MIEJCE – Adam Kotowoda klasa III Td4
• II MIEJSCE – Małgorzata Bielecka klasa ILb
• II MIEJSCE – Dymitr Śniadowski klasa IIt4a
• III MIEJSCE – Andrzej Sitarz klasa IISPa

W VII edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego na plakat w technice plastycznej:
• I MIEJCCE – Koza Paulina klasa IISPa
• II MIEJSCE – Ewelina Zając klasa IIa
• III MIEJSCE – Mirosława Szczepaniak klasa II SPa
• III MIEJSCE – Paulina Watrak klasa IILb
Wyróżnienie: Paulina Bogucka – II L b, Iwona Śmiech – Ia, Patrycja Marzęta – I Lb, Monika Margol – ILb, Mariola Kosakowska – II SPa.

Nagrody ufundowali:
Ks. Prałat Kazimierz Gawlik, Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Ks. Prałat Andrzej Puzon, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

Poczęstunek zapewnili uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem pań: A. Wiśniewskiej, A. Gałki i U. Sitarz.

Obchody przygotowali:
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie oraz młodzież Zespołu Szkół Nr 1: Aleksandra Kasprowicz, Małgorzata Bielecka, Magdalena Krawczyk, Katarzyna Potaczało, Sławomir Panasiewicz, Monika Szczuc, Monika Pękala, Ewelina Jagiełło, Marta Garbacz, Paulina Watrak, Wioleta Siwak, Barbara Bielecka, Anna i Agnieszka Skrzyńskie, Joanna Pochylczuk pod kierunkiem pań: Beaty Tomaszczuk, Moniki Ciesielczuk i Anny Krempli.

O nagłośnienie zadbało szkolne radio:
Michał Migas i Radosław Kasztelan.

Prezentacje wykonali i przedstawili:
p. Joanna Wieczorek – Smerdel i p. Jarosław Łabański.

Opr.:
Beata Tomaszczyk

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009