Światowy Dzień Zapobiegania AIDS w Zespole Szkół nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie od 1999 roku w dniu 1 grudnia odbywają się imprezy zdrowotne dotyczące promocji zdrowia, związane z Obchodami Światowego Dnia Zapobiegania AIDS.

Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła w 1988 roku 1 grudnia Światowym Dniem AIDS. Dzień ten jest wyrazem solidarności i akceptacji z ludźmi żyjącymi HIV/AIDS oraz ich bliskimi.

Reklamy

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem ogólnopolskiej kampanii:„Wróć bez HIV”. Na program obchodów złożył krótki pokaz slajdów przedstawiający kilkuletnią historię spotkań o tematyce AIDS. Słowno – muzyczna część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II Lb i III Le pod kierunkiem pani Beaty Tomaszczuk. Prelekcje na temat HIV i AIDS wygłoszone przez Panią Teresę Futymę Prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Panią Grażynę Bolewską Inspektora Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie. Wręczenie legitymacji PCK nowym członkom. Nagrodzenie laureatów VI edycji Szkolnego Konkursu: literackiego i plastycznego o tematyce HIV i AIDS tj. Magdy Hołowacz, Joanny Kozak, Patrycji Gołębiowskiej, Sylwii Domaradzkiej, Magdaleny Działkowicz, Pauliny Boguckiej, Katarzyny Pawłowskiej, Pauliny Watrak, Moniki Palonki, Sylwii Słupnej, Kamila Chmarzyńskiego, Wiolety Kaźmierczak, Sylwii Pyrz.

Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przyczyniły się do promowania wśród młodzieży takich wartości jak: życzliwość, solidarność, tolerancja oraz postaw akceptacji, współczucia wobec osób żyjących wirusem HIV i chorych na AIDS. Do pogłębienia współpracy z instytucjami (Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie, Powiatowa Stacja Epidemiologiczna, SPZOZ w Hrubieszowie, GOPS, Poradnią Uzależnień „Powrót z U” i „Caritas”)
w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i pomocy udzielanej uczniom. Obchodom przyświecały cele wynikające z programu profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

tekst B.T. ZS nr 1
foto ZS nr 1

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-07