Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie po raz kolejny przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość.

Reklamy

 

Celem tej globalnej inicjatywy, która realizowana była od 12 do 18 listopada 2018 r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu „Biznes przy tablicy”.

Reklamy

Pracownik i pracodawca. Pani Malwina Filańska-Marcych doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie w trakcie spotkania omówiła te aspekty, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy na rynku pracy, są to: doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka obcego. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, pracodawcy oczekują też od przyszłych pracowników wykazania się kompetencjami miękkimi. Ich posiadanie wiąże się z umiejętnością współpracy z ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. Pani Filańska-Marcych zachęcała uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I a i II Ta.

Własna firma. Pan Robert Maciejczyk – właściciel firmy Usługi Parkieciarskie inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, pokazując, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania w sposób przedsiębiorczy, jeśli chcą oni odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Tłumaczył, jak założył własną firmę oraz opowiadał o korzyściach, jakie wynikają z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działania firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Ta, III Ta i III b.

Zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowała i omówiła film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Prelegentka zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II a i I Tb.

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Pani Iwona Jacucha mówiła o tym, co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę i jakim ubezpieczeniom obowiązkowym i dobrowolnym podlega przedsiębiorca. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązkach rozliczeniowych i płatniczych wobec ZUS, które mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kiedy początkujący przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach. Pani Iwona Jacucha wyjaśniła również, co to jest profil zaufany i ePUAP. Zaprezentowała film edukacyjny na temat wiedzy Polaków związanej z ubezpieczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III a, III Ta i III b.

Rzecznik Konsumenta – Pani Barbara Matyka zaprezentowała młodzieży zagadnienia dotyczące umów konsumenckich. Zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Na konkretnych przykładach wyjaśniła, jakie są możliwości i okoliczności odstąpienia od umowy, jak ważne jest dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem, powołując się przy tym na przykłady z własnego doświadczenia. Na zakończenie przekazała informacje o zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego przez Powiat Hrubieszowski. W spotkaniu wzięły udział uczniowie klas: III A, III Ta i III b.

Akcję w szkole koordynowały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Ewa Krasińska i Urszula Grądz, które dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom za udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy. Staramy się rozwijać umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia.

 

Ewa Krasińska / Urszula Grądz

źródło i fot. ZS nr 1