Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz piąty przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości .Celem tej globalnej inicjatywy, która obchodzona była w dniach 17-21 listopada 2014 r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Reklamy

 

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu „Biznes przy tablicy”.

Reklamy
  • Własna Firma – w firmie „Omega”  – Artykuły i usługi budowlane w Hrubieszowie zorganizowano spotkanie uczniów kl. IIIe z właścicielką firmy – Panią Barbara Gałan, która  opowiedziała m.in. o tym, jak przed jedenastoma laty zrodził się pomysł na założenie własnej firmy, w jaki sposób pozyskiwała środki finansowe na działalność gospodarczą                oraz jak przebiegała współpraca z dostawcami. Podkreśliła, że o sukcesie firmy decyduje wysoka jakość świadczonych usług i terminowość wykonania. W spotkaniu brała również udział Pani Anna Bucior – pracownik firmy. Obie panie odpowiadały na pytania zadawane przez uczniów.  Natomiast Pan Jacek Borsuk, przedstawiciel firmy „Alplast” zapoznał młodzież z klas IIb i Itb z profilem produkcji i strukturą organizacyjną  swojego przedsiębiorstwa. Omówił również problematykę prawną związaną z funkcjonowaniem zakładu.
  • Konsument – zorganizowano spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów – Pani Barbary Matyki  z uczniami kl. Ita, IIta, IIte i IVtb, które dotyczyło m.in. zawierania umów konsumenckich, jak również analizy praktycznych przykładów korzystania                           z uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Pani rzecznik podzieliła się również swoim doświadczeniem w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich.
  • Pracownik i pracodawca –  Pani Kinga Radlińska i Wiesława Łuczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu  omówiły i zilustrowały filmami edukacyjnymi problematykę współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. W dwóch spotkaniach wzięli udział uczniowie klas: Ia, IIa, IIIb i IIItd. Uczniowie kl. III e spotkali się z konsultantami (pracownikami) Hotelu i Restauracji „Kasieńka” w Hrubieszowie – Panem Norbertem Brzyckim i Panią Martą Nowak. Młodzież zapoznała się m.in. ze strukturą organizacyjną firmy, wyposażeniem restauracji i hotelu oraz oczekiwaniami firmy wobec pracowników.                  

Akcję w szkole koordynowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Joanna Wawrzaszek i Ewa Krasińska, które serdecznie dziękują wszystkim przedstawicielom instytucji i przedsiębiorcom za dzielenie się swoją wiedzą,  doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

 

 

Joanna Wawrzaszek / Ewa Krasińska