Święto Niepodległości w hrubieszowskim Zakładzie Karnym

W dniu 13 listopada 2014 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości z okazji 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, połączone z wręczeniem odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych. Uroczystości przewodniczył ppłk Włodzimierz Głuch – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Reklamy

 

Po 123 latach, gdy Polska była pod zaborami, 5 listopada 1916 roku władze Austro-Węgier powołały Królestwo Polskie, jednak nie można uznać tego za początek niepodległości naszego kraju, ponieważ było to państwo marionetkowe, które nie miało sprecyzowanych granic i nie było państwem samodzielnym. Dwa lata później, 7 listopada 1918 roku, powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński. Można więc zastanawiać się, dlaczego Święto Niepodległości nie jest obchodzone na pamiątkę tego wydarzenia. Jak się bowiem okazuje, do 1936 roku Dzień Niepodległości obchodzono właśnie 7 listopada. Dlaczego więc w finalnym rozrachunku to 11 listopada jest świętem narodowym. Tego dnia w 1918 roku państwo niemieckie poprosiło o rozejm w Campiegne, co poskutkowało zakończeniem wojny, a władza w Polsce przeszła w ręce Marszałka Józefa Piłsudskiego, który rozbroił niemieckie wojska, a te opuściły nadwiślański kraj. W ten właśnie sposób Rzeczpospolita Polska uzyskała niepodległość. Co ciekawe, całkowite przekazanie władzy nad państwem Piłsudskiemu nastąpiło dopiero 3 dni później – 14 listopada. Jednak w świadomości Polaków to właśnie 11 listopada zapisał się jako dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli, przypomniał ppłk Janusz Krotkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, serdecznie witając przybyłych gości oraz załogę hrubieszowskiej jednostki.

Złotą odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej uhonorowany został bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Hrubieszowie, natomiast brazową, chor. Jarosław Kowalczyk – zastępca dowódcy zmiany działu ochrony oraz st. sierż. sztab. Tomasz Frańczuk – starszy oddziałowy działu ochrony.

Reklamy

Wręczajac odznaki i akty nadania wyższych stopni służbowych, ppłk Włodzimierz Głuch – Dyrektor Okregowy Służby Więziennej w Lublinie gratulował wyróznionym i składał życzenia dalszych sukcesów w służbie oraz powodzenia w życiu osobistym.

 

 

źródło i fot. ZK Hrubieszów