Święto Patrona w Gimnazjum nr 1

Połączeniem dwóch wielkich uroczystości było Święto Patrona Gimnazjum nr1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie.

Reklamy

Pierwsza cześć to uroczystości związana z obchodami rocznicy nadania imienia szkole, druga – to otwarcie „małej sali gimnastycznej”.

Z otwarciem „małej sali gimnastycznej” wiązało się wiele emocji, bo to przedsięwzięcie szczególne. Wiele wysiłku kosztowało doprowadzenie sali do takiego stanu, w jakim mamy ją dzisiaj. Cieszymy się z niej dlatego, że została ono wygospodarowana z pomieszczeń dawnej kotłowni, a fundusze włożone w nią były gromadzone przez bardzo długi okres. Wszyscy, którzy zaangażowali się w realizację budowy sali, włożyli wiele pracy w wykonanie podstawowych jej elementów i często była to praca bezinteresowna, i wypływała z chęci niesienia pomocy.

Wyposażenie „małej sali” to sprzęt zakupiony ze środków pozyskanych przez naszą szkołę z funduszy pozabudżetowych i z nagrody pieniężnej, jaką nasze Gimnazjum otrzymało w 2007 r. w wyniku zdobycia II miejsca w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Rusz się człowieku”. Dzięki temu sala jest małą siłownią z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń siłowych i chyba, jako jedyna szkoła w mieście, dysponujemy takim pomieszczeniem, z czego jesteśmy szczególnie dumni.

Święto rozpoczęło się o godzinie 8.00 uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii ks. Wiktora Konińskiego, po której młodzież uroczystym przemarszem udała się do szkoły.

Główne obchody miały miejsce w sali gimnastycznej, gdzie zaproszeni goście, reprezentacje klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz cała społeczność Gimnazjum podziwiali popisy szkolnej grupy teatralnej w części artystycznej poświęconej patronowi.
„Spotkanie z Janem Długoszem” przybliżyło postać patrona, a recytowana poezja uwydatniła patriotyczny wydźwięk montażu.

Widzowie mieli jednocześnie możliwość oglądania prezentacji, która była tłem dla tekstów i utworów muzycznych w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego.

Niezwykle ważną była dla nas obecność zaproszonych gości: władz miasta – Burmistrz Miasta, pan Zbigniew Dolecki, zastępca Burmistrza Miasta, pan Marek Bartkowiak oraz sekretarz miasta, pan Marek Watras, którzy dokonali uroczystego otwarcia nowego obiektu sportowego.

Było nam również miło gościć darczyńców i osoby, które pomagały w realizacji przedsięwzięcia, służyły pomocą i sponsorowały prowadzone prace budowlane. Wszystkim tym osobom szczególnie ciepło dziękował dyrektor szkoły p. Andrzej Pachla, gdyż jak powiedział „ludzie, którzy nam pomagali są wielcy nie tylko duchem, ale i czynem”.

Oddanie sali do użytku poprzedzone było poświęceniem obiektu, którego dokonał proboszcz parafii ks. Wiktor Koziński.

Końcowym elementem obchodów Dnia Patrona była dyskoteka dla uczniów Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Hrubieszowie.

Wszystkim, którzy przyczynili się choćby w niewielkim stopniu do powodzenia tak dużego dla nas przedsięwzięcia i organizacji Dnia Patrona – serdecznie dziękujemy!

tekst:
Gimnazjum nr 1

zobacz zdjęcia >>