Święto Patrona w Gimnazjum nr 3

W poniedziałek, 17 października 2016 r. społeczność Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie uczciła obchody Święta Patrona Szkoły – Jana Pawła II.

Reklamy

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 Eucharystią w kościele św. Mikołaja. Zgromadzonych w świątyni powitał ks. Dziekan Wiesław Oleszek. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Zawada, homilię wygłosił ks. Paweł Kubiszyn, który podkreślił rolę patrona w życiu szkoły i zachęcał, by zgłębiać nauczanie Jana Pawła II i w nim odkrywać drogowskazy życia – oceny, rady, odpowiedzi i zachęty, służące wychowaniu i rozwojowi człowieka.

Uroczystości w szkole rozpoczęła pani dyrektor Danuta Krawczuk witając przybyłych gości:

Burmistrza Miasta – Tomasza Zająca 
Zastępcę Burmistrza Miasta – Martę Majewską 
Przewodniczącą Rady Miasta – Annę Świstowską 
Przewodniczącą Rady Rodziców – Annę Wiśniewską 
Ks. Dziekana Wiesława Oleszka – proboszcza Parafii Św. Mikołaja 
Nauczycieli, pracowników i uczniów.

W ciepłych i serdecznych słowach przybliżyła charakterystyczne elementy pontyfikatu Jana Pawła II, który widział w młodych ludziach nosicieli nadziei, posiadał marzenia i wartości, którymi kierował się w życiu. Poddała do refleksji wartości przekazywane przez naszego Patrona słowem i życiem, a które powinny dla nas wszystkich stać się wzorem i inspiracją w pracy nad sobą. Należą do nich: Miłość, szacunek wobec każdego, umiłowanie, ciekawość świata i wszechstronność zainteresowań, pracowitość i patriotyzm, prymat dobra moralnego w każdej działalności człowieka, troska o rozwój i doskonalenie całego człowieka, wiara w Boga i wiara w dobro człowieka.

Pani dyrektor przypomniała uczniom słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży w 1989 r. na Westerplatte: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych”. „Każdy z was drodzy uczniowie – mówiła – pragnie być szczęśliwy i żyć pełnią życia. Ożywiają was wielkie nadzieje, piękne plany na przyszłość. Nasz patron Jan Paweł II mawiał, że każdy dar, jest nam nie tylko dany, ale i zadany. Życzę abyście umieli szanować każdego, którego spotkacie na swojej drodze życia, abyście z nauczania Jana Pawła II uczyli się, jak nie ulegać słabościom, nie dali się – zwyciężać złu, poznawali sens pracy, która czyni człowieka lepszym i duchowo dojrzalszym”.

Zwracając się do nauczycieli powiedziała: „Drodzy nauczyciele – to my nauczyciele, wychowawcy, rodzice musimy kształtować postawy i sumienia młodzieży, żeby podejmowali w życiu dobre wybory – i te duże i te małe. Jan Paweł II mówiąc o naszym powołaniu podkreślał: „Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Młodzi Was potrzebują. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”. Życzę wszystkim nauczycielom i wychowawcom, aby nasi uczniowie widzieli w nas przewodników i mistrzów, w drodze do odkrywania prawdy, dobra i piękna”. Swoje przemówienie zakończyła prośbą o jak najczęstsze posługiwanie się w naszym codziennym życiu magicznymi słowami, o które apelował Papież Franciszek z okna na Franciszkańskiej w Krakowie: „Proszę, byście zapamiętali te trzy słowa, które są ważne w relacji. Proszę, powtórzmy razem: „Dziękuję”, „Proszę”, „Przepraszam”. Ot, to wszystko. To takie piękne. Dobrze jest mówić tak w codziennym życiu”.

Burmistrz Miasta Pan Tomasz Zając zachęcił uczniów by te wartości, które przekazywał Jan Paweł widzieć oczyma, słuchać sercem i duszą, i wcielać je w życie. Nawiązując do słów Papieża „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”- powiedział: „Drodzy uczniowie każdy z nas jest na jakimś stanowisku, każdemu powierzono jakąś misję. Patrząc na was, myślę, że wy też w tym momencie, może nie zdając sobie może jeszcze z tego sprawy stanęliście na swoim Westerplatte i musicie bronić już tego swojego Westerplatte przed przeciwnościami losu. Musicie czytać symbole i znaki życia, które gdzieś pojawiają się już w latach waszej edukacji. Życzę, abyście mając w powadze waszego Patrona, hołdowali wielkim zasadom, ideałom i żebyście wcielali je w życie i każdego dnia bronili swojego Westerplatte, wypełniając posłannictwo waszego Patrona. Życzę żebyście znaleźli swoje miejsce na ziemi. To jest wasze posłannictwo teraz i na przyszłość”.

Ks. Dziekan Wiesław Oleszek podkreślił, że wybór Jana Pawła II na patrona szkoły spełnił swoją rolę. „Dzisiaj – mówił – jesteśmy przekonani, że to, co szkoła czerpie z tego patrona jest nie do opisania, jest to źródło nie do wyczerpania, wspaniałe wartości, które zabezpieczają los człowieka, zabezpieczają jego szczęście. Im bardziej będziemy trzymać się tych wartości i je realizować tym będziemy budować lepszą przyszłość”.

W czasie obchodów Święta Patrona Szkoły nasi pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar. Tekst ślubowania w imieniu uczniów klas pierwszych odczytał Tomasz Budzyński.

Podczas uroczystości p. dyrektor Marzanna Bednarczuk podsumowała uliczną kwestę przeprowadzoną 9 października br. z okazji XVI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uczestniczyło w niej 21 wolontariuszy – uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej, Trzecia Wielopoziomowa Drużyna Harcerska, absolwentka gimnazjum nr 3 (Aneta Roch, Joanna Gidzińska, Aleksandra Domańska, Klaudia Kowalczuk, Oliwia Czerw, Maja Baranowska, Klaudia Lachowska, Julia Bartko, Małgorzata Pitus, Jakub Buta , Natalia Buta, Ewa Romanszyn, Krystian Małyszka, Jakub Baran, Julia Hojda, Anna Szymańska, Karolina Gajewska, Adriana Czerw, dh pwd Małgorzata Hanc). Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie po raz dwunasty wzięło udział w kweście podczas Dnia Papieskiego. Zebrano 1550 zł. Wolontariuszy uhonorowano dyplomami, które wręczyli Burmistrz Miasta i Pani Dyrektor.

Część artystyczną nawiązującą do hasła XVI Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia” przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pań: Elżbiety Szkalej, Anity Baranowskiej, s. Ireny Korsak. Oprawę muzyczną przygotowała pani dyrektor Marta Słupna. Oprawę plastyczną przygotowały uczennice klasy I a i I b pod kierunkiem Ewy Romaniszyn, uczennicy klasy I a

Papież Jan Paweł II – nasz patron prosił o wyobraźnię miłosierdzia: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia” – mówił: „Miłosierdzie Boga stawia nam jako wzór do naśladowania. Zachęca, abyśmy byli miłosierni wobec naszych bliźnich. Każdy z nas ma wiele możliwości, by świadczyć miłosierdzie w swoim otoczeniu każdego dnia i trzeba, abyśmy to miłosierdzie czynili”.

 

Pomocą w zrozumieniu czym jest „wyobraźnia miłosierdzia”: niech będą słowa Matki Teresy z Kalkuty: 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni 
Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm 
Czyń dobro, mimo wszystko

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów 
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 
Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość 
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy 
Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, 
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz 
Pomagaj, mimo wszystko

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy, 
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, Mimo wszystko

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II – NASZ PATRONIE WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI !

 

Zdjęcia:

http://www.zsm3-hrubieszow.pl/index.php/gim3/11-aktualnosci-gim/1169-swieto-patrona-w-gimnazjum-nr-3

 

M.B