Święto Pierwszaków w hrubieszowskiej Trójce

8 listopada 2013 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Hrubieszowie odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

Reklamy


Będziemy godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły…

8 listopada 2013 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Hrubieszowie przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godzinie 10.40 nastąpiło rozpoczęcie uroczystości. Do pięknie udekorowanej Sali gimnastycznej pierwszoklasistów wprowadzili najstarsi uczniowie Zespołu Szkół – uczniowie kl. III gimnazjum.

W uroczystości wzięli udział, oprócz najważniejszych pierwszoklasistów wraz ze swymi wychowawcami, Dyrektor Szkoły, Wicedyrektorzy, grono pedagogiczne, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Szymon Patkowski, poczty sztandarowe, uczniowie kl. III szkoły podstawowej i gimnazjum oraz licznie zgromadzeni rodzice. Część oficjalną prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego młodszej grupy wiekowej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Danuta Krawczuk, która przywitała wszystkich gości a przede wszystkim najmłodszych, uczniów klas pierwszych życząc im wielu sukcesów w nauce. Następie głos zabrał Przewodniczący Rady Szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiły pani dyrektor i wicedyrektorzy, dotykając ogromnym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Dzieci klas III szkoły podstawowej wręczyły swoim młodszym kolegom upominki, a wychowawcy pamiątkowe dyplomy.

Nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu pierwszoklasistów. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Przed licznie zgromadzoną publicznością. zaprezentowały w niej swoje umiejętności i zdolności śpiewacze, recytatorskie i taneczne. Obecni na ślubowaniu oceniali umiejętności uczniów. Wszystkie zadania uczniowie wykonali celująco. 

Ale to jeszcze nie wszystko po zakończonej uroczystości rodzice wręczyli swoim pociechom rożki pełne słodyczy.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

 

Zdjęcia:

http://www.zsm3-hrubieszow.pl/index.php/sp3/12-aktualnosci-sp/329-swieto-pierwszakow

 

Tekst: Marta Słupna