2 grudnia 2023

Święto Służby Więziennej w hrubieszowskim zakładzie karnym – awanse, odznaczenia, pożegnania – ZDJĘCIA

26 lutego, w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej oraz pożegnanie dyrektora jednostki.

Reklamy

W czasie uroczystości wręczone zostały akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim awansowało 2 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 1 funkcjonariusz, w korpusie podoficerskim 11 funkcjonariuszy. Uhonorowanych odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej zostały 3 osoby. 

Reklamy

Obchodzone święto było okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk. Sławomira Stańczuka, który służył w formacji przez 25 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował kolejno stanowiska: młodszego wychowawcy, inspektora działu ochrony, z-cy kierownika działu ochrony, kierownika działu ochrony, kierownika oddziału zewnętrznego w Białej Podlaskiej, zastępcy dyrektora w ZK w Białej Podlaskiej, zastępcy dyrektora w ZK we Włodawie oraz dyrektora ZK w Hrubieszowie. W toku służby otrzymał brązową oraz srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Płk Dariusz Bernat – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie podziękował odchodzącemu Dyrektorowi za wzorowe i profesjonalne pełnienie obowiązków, pracowitość i zaangażowanie, a także za znaczący wkład w funkcjonowanie jednostki oraz za wieloletnią służbę w strukturach Służby Więziennej. Do podziękowań przyłączył się kpt. Andrzej Mazurek – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Lublinie, który wręczył dyrektorowi „Odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa”. Za nieoceniony wkład w funkcjonowanie więzienia i współpracę, podziękowali zastępcy dyrektora – ppłk Grzegorz Muzyczuk i mjr Tomasz Buczek oraz załoga Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

(info i fot. ZK w Hrubieszowie / por. Adrian Małecki, fot. mjr Marcin Czerw, plut. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Nowy samochód w hrubieszowskim zakładzie karnym – ZDJĘCIA

Nowy samochód w hrubieszowskim zakładzie karnym – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Twitterze