Święto Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

Z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w dniu 17 lutego podczas uroczystej odprawy otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

Reklamy

 

Termin święta Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego, regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. W dniu 8 lutego 1919 r., Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten regulował strukturę organizacyjną więziennictwa oraz zapoczątkował tworzenie systemu penitencjarnego, stanowiąc podwaliny systemu i myśli penitencjarnej w niepodległej Polsce.

Tegoroczne obchody Święta Służby Więziennej odbywają się po raz siódmy, od ustanowienia dnia 8 lutego świętem Służby, na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Są okazją do wspomnień o historii naszej formacji, a także uroczystą chwilą do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie, dyspozycyjność oraz profesjonalizm decydujący o bezpieczeństwie jednostek penitencjarnych oraz drugiego człowieka.

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz przywitał zaproszonych na uroczystość gości, dziękując za współpracę i wspólną pracę wykonaną na rzecz readaptacji społecznej osadzonych.

Na wyższy stopień służbowy awansowało 2 oficerów, 3 chorążych, 7 podoficerów i 3 szeregowych. Minister Sprawiedliwości uhonorował Pana Tomasza Zająca – Burmistrza Miasta Hrubieszowa, oraz st. sierż. Emila Wierzbickiego i mł. chor. Zenona Żyburę – oddziałowych działu ochrony, brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Ponadto Dyrektor Generalny Służby Więziennej w Warszawie nadał odznakę „Semper Paratus” za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie kpr. Annie Pisarczuk – pielęgniarce Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, który podkreślił w swoim wystąpieniu wkład funkcjonariuszy w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Serdecznie podziękował za przyznane odznaczenie, składając przy tym funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej jednostki życzenia bezpiecznej i satysfakcjonującej służby.

Na zaproszenie ppłk Janusza Krotkiewicza gośćmi uroczystości byli: Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa; mjr SG Mariusz Kulczyński – Komendant Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie; nkom. celny Ryszard Krawczyk – kierownik Oddziału Celnego w Zosinie, którzy w ramach podziękowań za udzielaną pomoc w realizacji przez Służbę Więzienną jej statutowych zadań otrzymali od Dyrektora pamiątkowe klucze symbolizujące hrubieszowskie więzienie.

Na zakończenie Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Janusz Krotkiewicz pogratulował awansów na wyższe stanowiska funkcjonariuszom. Podziękował również wszystkim za rzetelną służbę i zaangażowanie, życząc przy tej okazji dalszych awansów i pomyślności także w życiu prywatnym.

 

Zdjęcia >>

 

zdjęcia i opracowanie: kpr. Damian Fedziuryna 

źródło i fot. ZK Hrubieszów