21 września 2023

Święto Szkoły Podstawowej nr 3

Hrubieszów

Reklamy

Tradycyjnie 30 kwietnia Szkoła Podsttawowa nr 3 w Hrubieszowie obchodziła Dzień Patrona Szkoły mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. Z tej okazji odbyły się uroczyste godziny wychowawcze poświęcone postaci Patrona, po czym odbyła się akademia.

i>”Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma…”

Reklamy

Tradycyjnie 30 kwietnia obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”. Z tej okazji odbyły się uroczyste godziny wychowawcze poświęcone postaci naszego Patrona., po czym odbyła się akademia. W bieżącym roku miała ona szczególnie uroczysty charakter ze względu na okrągłe rocznice – 70. rocznicę śmierci mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” i 200. – urodzin Fryderyka Chopina. Odbyło się także podsumowanie konkursów – Wiedzy o Hubalu i F. Chopinie.

W uroczystości wzięli udział: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Pan Szymon Patkowski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Paweł Kłosiński, przedstawiciel 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” chorąży Arkadiusz Rycerz, prezes Stowarzyszenia „Razem” Pan Wojciech Antoniuk, przedstawicielka Muzeum w Hrubieszowie Pani Dorota Grzymała nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej w Moniatyczach, Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Reklamy

Pani Dyrektor – Danuta Krawczuk powitała licznie przybyłych gości, a następnie ukazała sylwetki dwóch Polaków, którzy wciąż żyją w naszej pamięci dzięki swemu nieprzeciętnemu patriotyzmowi i postawie godnej naśladowania.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpiło podsumowanie konkursów. Zostały wręczone puchary i upominki szkołom biorącym udział w konkursach. Nagrody zostały ufundowane przez: Urząd Miasta w Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie i Stowarzyszenie „Razem”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się też uczniowie z naszej szkoły. Było to potwierdzeniem tego, że ci sławni Polacy są bliscy wszystkim i że wiedza o ich życiu czy też twórczości jest ogromna wśród całej naszej młodzieży.

Akademię rozpoczęła pieśń, dzięki której wszyscy zgromadzeni zostali wprowadzeni w odświętny nastrój. Kolejne części uroczystości miały na celu przybliżenie sylwetek dwóch Polaków – majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Fryderyka Chopina. Było to możliwe dzięki młodym artystom, którzy pojawili się przed publicznością. To oni, wcielając się w role, opowiedzieli w sposób pasjonujący o życiu sławnych rodaków. Ich słowa przeplatane były między innymi pięknymi, wzruszającymi utworami lirycznymi, piosenkami, dziełami światowej sławy pianisty, a także polonezem w wykonaniu uczniów z klasy VI c czy też tańcem dziewcząt z biało-czerwonymi szarfami. Słowa, które były wypowiadane przez dzieci, niejednokrotnie zmuszały do refleksji i do zastanowienia się nad kwestią patriotyzmu, który wprawdzie często ma różne oblicza, ale i zarazem – jeden cel. Były one także hołdem złożonym sławnym Polakom. Potwierdzeniem tego niech będą słowa pieśni pięknie zaśpiewanej przez nasz chór:

„Majorze Hubalu, są jeszcze
Nieznane w tym kraju mogiły,
Gdzie grób twój nie wiedzą też wieszcze,
Wróg chciał cię uczynić niebyłym.
Majorze Hubalu, my młodzi
I starzy, jak tutaj stoimy.
Będziemy tu zawsze przychodzić.
Przysięgę legendzie złożymy.”

Akademia, która uwieńczyła obchody Święta Patrona, była przygotowana pod kierunkiem p. Anety Franke i p. Ewy Sitnik – Pogwizd głównie przez uczniów z klas VIc i Va oraz szkolny chór.

Do grona tych, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dołączyli także p. Alicja Strójwąs, p. Helena Kicun oraz pracownicy naszej szkoły, którzy zajęli się nagłośnieniem oraz ustawieniem dekoracji.

Po akademii wszyscy chętni odwiedzili Szkolną Izbę Pamięci oraz wpisali się do kroniki szkolnej.

***

Info i foto:
SP nr 3 w Hrubieszowie

Zdjęcia »