Święto w Niepublicznym Przedszkolu

Dzień 21 czerwca 2013 roku stał się jedną z ważniejszych dat w historii Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Hrubieszowie. Tego dnia odbyło się uroczyste nadanie imienia przedszkolu. Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom, Niepubliczne Przedszkole Specjalne otrzymało oficjalną nazwę – „Mamy Siebie”.

Reklamy

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Świętego Mikołaja, którą odprawił Ks. Dziekan Wiesław Oleszek. Następnie goście udali się do siedziby placówki, gdzie na placu przedszkolnym Dyrektor Przedszkola – Małgorzata Dobrowolska–Pawluk powitała zebranych i poprosiła Prezes Stowarzyszenia „Mamy Siebie” Panią Agatę Malon, Wicestarostę Powiatu Hrubieszowskiego Pana Leszka Czerwonkę oraz Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Hrubieszowie Pana Szymona Patkowskiego o odsłonięcie tablicy z nazwą przedszkola. Wystrzał konfetti w kształcie motyli podkreślił rangę tej chwili.

Goście zostali oprowadzeni po przedszkolu, oglądali sale przedszkolne oraz pracownie specjalistyczne m.in.: Salę Doświadczania Świata, Salę Integracji Sensorycznej, Salę Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor przedszkola powitała miłych gości i na scenę w radosnym marszu wkroczyły nasze Przedszkolaki. Po występie dzieci, prowadząca uroczystość,  zaprosiła na wirtualny spacer po przedszkolu. Prezentacja ukazała jak dzieci na co dzień  bawią się, uczą, poznają ciekawe miejsca i wspólnie spędzają czas.

W tym miejscu Prezes Stowarzyszenia Pani Agata Malon odczytała Akt Nadania Imienia Przedszkolu i przekazała go na ręce pani Dyrektor.

Głos zabrali Goście, życząc wielu sukcesów, gratulując i podkreślając jak ważne jest powstanie i funkcjonowanie takiej placówki na terenie miasta i powiatu.

Przepiękny, nastrojowy koncert Zespołu Lechici, pod kierunkiem Pana Leszka Opały poprowadził Ks. Prałat Andrzej Puzon. Po wspólnym, pamiątkowym zdjęciu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

Opr.: M. Dobrowolska-Pawluk

 

***

 

            Kronikarski obowiązek podpowiada, aby wrócić do historii przedszkola. Utworzenie tej placówki w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie było możliwe dzięki uprzejmości władz lokalnych oraz poprzedniego Dyrektora PZPSW Pana Bolesława Pyca.

            Szczególne podziękowania należą się też Staroście Hrubieszowskiemu Panu Józefowi Kuropatwie, bo bez Jego przychylności i wsparcia finansowego na adaptację pomieszczeń Starostwa Powiatowego, nie udało by się stworzyć tej tak potrzebnej placówki. Serdeczne podziękowania należą się też Panu Tadeuszowi Garajowi Burmistrzowi Miasta Hrubieszów i Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Hrubieszowie Panu Szymonowi Patkowskiemu.

            Do tej pory przedszkolakami zajmowały się placówki w Zamościu, Chełmie czy Lublinie, co ze względu na odległość i koszty było poważnym wyzwaniem dla rodziców.

            Należy również dodać, iż wyposażenie przedszkola w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne było możliwe dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli, a  szczególnie Pani Urszuli Cerecki.

            Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola Specjalnego jest mgr Małgorzata Dobrowolska – Pawluk, która włożyła dużo pracy i serca w powstanie tego miejsca, natomiast dziećmi opiekuje się tu wykwalifikowana kadra – oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda i  rehabilitant.

Więcej na stronie Stowarzyszenia „Mamy Siebie” 
http://www.mamysiebie.info