Święto Wojsk Lądowych w Warszawie z udziałem zwiadowców hrubieszowskiego pułku

W rocznicę wiktorii wiedeńskiej w warszawskiej Cytadeli odbyły się główne obchody Święta Wojsk Lądowych. W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy 2 hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego, żołnierze zaprezentowali również pojazd HMMWV i wyposażenie zwiadowcy.

Reklamy

Tegoroczne obchody Święta Wojsk Lądowych zorganizowane w warszawskiej Cytadeli w dniu 329. rocznicy wiktorii wiedeńskiej miały wyjątkowy charakter. Zbiegły się one bowiem z 15. rocznicą powstania Dowództwa Wojsk Lądowych.„Dzień 12 września przypomina nam zwycięstwo wojsk sprzymierzonych Jana III Sobieskiego nad imperium osmańskim pod Wiedniem, 329 lat temu. Korzystając z okazji pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej rocznicy dla nas żołnierzy i pracowników wojska – piętnastej rocznicy utworzenia Dowództwa Wojsk Lądowych. 13 stycznia 1997 roku ówczesny minister Obrony Narodowej Stanisław Dobrzański podpisał decyzję nr 01 w sprawie powołania Dowództwa Wojsk Lądowych. Do 30 czerwca 1997 roku dowództwo zostało sformowane, a na koniec 1997 roku przejęło dowodzenie wojskami lądowymi” – przypomniał, zwracając się do zebranych, gospodarz uroczystości rocznicowych Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka.

Dowódca podkreślił, że nie jest łatwo dokonać jakiegokolwiek podsumowania dorobku instytucji, kierującej największym rodzajem Sił Zbrojnych. „Wierzę, że minione piętnaście lat to czas, który wystarczył na to, by Dowództwo jako całość, jego kolejni Dowódcy, szefowie komórek organizacyjnych, oficerowie i pracownicy wojska stworzyli organizm, którego dorobek na trwałe wpisał się w historię naszych Sił Zbrojnych” – wyraził przekonanie generał Głowienka.

Reklamy

W tak uroczystym dla całego Dowództwa dniu, w murach warszawskiej Cytadeli nie zabrakło wielu znamienitych gości. Na zaproszenie Dowódcy Wojsk Lądowych przybyli między innymi minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał broni Edward Gruszka, Dowódca Wojsk Specjalnych generał brygady Piotr Patalong, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej. Najważniejszymi gośćmi tego dnia byli jednak byli i obecni żołnierze i pracownicy Dowództwa Wojsk Lądowych, z jego pierwszym dowódcą generałem broni w stanie spoczynku Zbigniewem Zalewskim na czele.

Obchody tegorocznych rocznic zapoczątkowała Msza Święta koncelebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego księdza doktora Józefa Guzdka w Kaplicy pod wezwaniem Ducha Świętego w siedzibie Dowództwa. Gościem specjalnym tej części obchodów była wdowa po ostatnim Prezydencie RP na Uchodźstwie Karolina Kaczorowska. Po mszy złożono kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym śp. generała broni Tadeusza Buka.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się w samo południe, od złożenia meldunku sekretarzowi stanu Czesławowi Mroczkowi. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym na placu stanęły poczty sztandarowe jednostek Wojsk Lądowych oraz kompania honorowa. Święto stało się też okazją do wręczenia większej niż zwykle liczby odznaczeń, medali, listów gratulacyjnych, odznak pamiątkowych i innych form wyróżnienia. Szczególną formą uhonorowania były medale 15-lecia Dowództwa Wojsk Lądowych, które otrzymali m.in. sekretarz stanu Czesław Mroczek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuch i były dowódca Wojsk Lądowych generał broni w stanie spoczynku Zbigniew Zalewski.

„Polskie siły zbrojne biorąc udział w różnego rodzaju misjach poza granicami kraju, misjach służących zapewnieniu pokoju na świecie, odwołują się do tego pięknego przykładu, jakim jest wiktoria wiedeńska. Daje on pewność, że zobowiązanie Polski jako kraju i polskiego wojska to zobowiązanie pewne. Te wszystkie aspekty wiktorii wiedeńskiej przekładają się na naszą dzisiejszą postawę, którą prezentujemy poprzez realizację misji poza granicami kraju” – podkreślił, zwracając się do zebranych minister Czesław Mroczek. Zwrócił też uwagę, że minione piętnaście lat, które upłynęły od chwili sformowania Dowództwa Wojsk Lądowych, to czas wielkich zmian organizacyjnych i modernizacji sprzętowej w Wojskach Lądowych i całej naszej armii. „Polskie kontyngenty wojskowe są symbolem zmian w Siłach Zbrojnych. Są przykładem tego jak zmieniają się Wojska Lądowe. Dokonując analizy wyposażenia poszczególnych kontyngentów w Iraku i Afganistanie możemy wysnuć wnioski na temat tego, jak głębokie zmiany dokonały się w armii” – kontynuował minister. Zaznaczył, że zwłaszcza w obszarze modernizacji technicznej jesteśmy, jako wojsko, w trakcie przemian. „Przed nami wiele wyzwań. Wyzwań, bo nie mamy w tej materii ograniczeń wynikających z trudnej sytuacji finansowej w Polsce i na świecie. Potwierdzona została wola utrzymania dużych nakładów na siły zbrojne, tak by dokonać niezbędnej modernizacji technicznej. Potwierdza to Pan Premier Donald Tusk, potwierdził Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Bronisław Komorowski. Rada Ministrów przyjęła wczoraj program odnoszący się do obrony powietrznej. Przed nami wielkie wyzwania, ale jesteśmy przygotowani, by tym wyzwaniom sprostać” – zapewnił Czesław Mroczek. Podziękował jednocześnie wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojsk Lądowych za ich zaangażowanie w codzienną służbę i pracę.

Oficjalną część uroczystości zakończył Apel Pamięci oraz defilada pododdziałów.

Po części oficjalnej, na błoniach za Pomnikiem Husarza Polskiego odbył się festyn żołnierski, który przeistoczył się w swego rodzaju spotkanie pokoleń. Miłym akcentem tej części święta było przybycie ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i pani minister Beaty Oczkowicz. Dla wielu uczestników spotkania w dniu jubileuszu Dowództwa prawdziwą gratką była możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem zaprezentowanym na wystawie statycznej. Dla większości najcenniejsza była jednak możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej pokazującej całe 15 lat życia Dowództwa oraz spotkania, często po raz pierwszy od lat, kolegów z którymi współtworzyło się pozycję i dorobek dowództwa największego rodzaju Sił Zbrojnych. Niepowtarzalną atmosferę tego dnia stworzył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i innych artystów.

Tekst i zdjęcia: Wydział Prasowy DWLąd.