Sylwetka nowego komendanta KP PSP

Mł. bryg. Marek Kołodziej ma 39 lat.

Reklamy

W straży pożarnej pracuje od 1994 roku. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (studia oficerskie). Przed powołaniem na obecne stanowisko Marek Kołodziej pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu – jako dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szczebrzeszynie.

Funkcję Komendanta pełnił od dnia 18.08.2006r.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci ( syn 8 lat, córka 10lat). Mieszka w Płoskiem koło Zamościa.

Oto, co sam powiedział o swojej przyszłej pracy w naszym powiecie:

– Zamierzam pogłębiać współpracę na poziomie samorządowym w celu doskonalenia funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie całego powiatu hrubieszowskiego.

– Mam nadzieję, że dotychczasowa współpraca Komendy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami będzie podtrzymywana, a nawet zacznie się rozwijać.

– Nie planuję przeprowadzenia rewolucji, będą jednak zmiany organizacyjne. Już rozpocząłem prace nad nowym regulaminem organizacyjnym dla tut. Komendy.

– Planuję kontynuować już rozpoczęte przez poprzednika zadania tj. pozyskanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz termomodernizację budynków komendy i JRG.

– W przyszłości planuję też nawiązać współpracę z Ukrainą polegającą na wspólnych ćwiczeniach .

– Korzystając z okazji, pragnę podziękować mojemu poprzednikowi st, kpt. Piotrowi Kierepce za osobisty wkład, który włożył w rozwój Komendy, pozyskanie samochodów, polepszenie warunków słuzby itp.

Źródło:
KP PSP w Hrubieszowie

Ze swojej strony – redakcja www.lubiehrubie.pl życzy nowemu komendantowi tego, by współpraca z innymi służbami układała mu się jak najlepiej, a czuwanie nad naszym bezpieczeństwem pożarowym ograniczała się do minimum z powodu braku sygnałów o niebezpieczeństwie!!!

…szkoda, że nie nie uzyskaliśmy zdjęcia nowego komendanta…