Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem kadencji na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. WOP w Hrubieszowie, którą sprawowałam zgodnie z powołaniem po wygranym konkursie od 01 sierpnia 2006r. do 31 lipca 2011r., dziękuję wszystkim za współpracę w realizacji zadań statutowych naszej Szkoły.

Reklamy

i>Serdeczne podziękowania kieruję do Pracowników Szkoły Podstawowej nr 2, Uczniów i ich Rodziców. Było dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem pracować dla dobra tej społeczności. Dzięki właściwym działaniom i dobrej współpracy szkoła stała się placówką realizującą edukację na wysokim poziomie. Oferta edukacyjna została wzbogacona a szkoła zmieniła się w bezpieczną, nowoczesną i estetyczną placówkę. Uczniowie naszej szkoły w minionych latach osiągali sukcesy w konkursach ogólnopolskich, kuratoryjnych jak i regionalnych, powiatowych oraz miejskich. Przy wsparciu Rady Rodziców i sponsorów otrzymywali średnio ok. 300 nagród książkowych oraz ok. 100 nagród rzeczowych każdego roku szkolnego. W latach 2006-2011 w badaniach ogólnopolskich szkoła uzyskała średni i wyżej średni wynik a w sprawdzianach klas szóstych OKE weszła w wyższy 6 stanin. Nauczyciele otrzymywali nagrody Kuratora, ordery KEN oraz odznaczenia.

Szczególne podziękowania kieruję do Księdza Prałata Andrzeja Puzona za wsparcie duchowe i finansowe szkoły oraz współpracę w różnych działaniach edukacyjno – wychowawczych.
Dziękuję Burmistrzom IV i V kadencji oraz Burmistrzowi obecnej kadencji.

Reklamy

Dziękuję Pracownikom Urzędu Miasta, Starostwa, Urzędu Pracy oraz wszystkim przedstawicielom instytucji, którzy wspomagali podejmowane przeze mnie działania na rzecz naszej Szkoły.

Dzięki dobrej współpracy nauczycieli, rodziców i pracowników nasza szkoła jest placówką, która daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, solidne podstawy w zakresie kształcenia, rozwoju zainteresowań oraz kształtowania właściwych postaw.

Szanowni Rodzice warto wybierać Szkołę Podstawową nr 2 jako miejsce edukacji dla swoich dzieci, gdyż zapewniamy im organizację ciekawych zajęć, uczymy szacunku wobec historii i tradycji własnego narodu.

Odczuwam wielką satysfakcję, że udało mi się zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w koncepcji pracy na stanowisku dyrektora przedstawionej w czasie konkursu w zakresie infrastruktury (remonty), organizacji (zajęcia dodatkowe), programowym (nowe programy zajęć), jakościowym (podniesienie poziomu edukacji, pomoce dydaktyczne).

W minionych 5 latach zostały pozyskane dla szkoły dodatkowe środki na remonty, wyposażenie i pomoce dydaktyczne w wysokości ok. 400 tysięcy złotych od sponsorów oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z zakończeniem swojej pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy wspierali i wspomagali moją pracę dla dobra naszej szkoły i środowiska lokalnego.

Z wyrazami szacunku i poważania
Halina Kowalczuk