Szanowny Panie Redaktorze!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie mojego wystąpienia jako odpowiedzi na oświadczenie mojego kontrkandydata Pana Tadeusza Garaja.
Myślę, że tego wymaga rzetelność dziennikarska oraz liczę, że zdąży Pan przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Reklamy

i>Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa !
Ze zdziwieniem przeczytałem oświadczenie Pana Tadeusza Garaja w sprawie debaty. Zaproszenie otrzymałem poprzez mojego pełnomocnika i z tego co wiem, taką samą formę zastosowano do mojego konkurenta.
Pierwsza debata odbyła się bez pisemnych zaproszeń, co jednak nie przeszkodziło nam się spotkać z mieszkańcami.
Byłem i jestem zawsze gotów ze wszystkimi rozmawiać o sprawach naszego miasta. Uważam, że jest to wyrazem należnego szacunku dla moich współmieszkańców. Mają prawo poznać i sprawiedliwie ocenić moje dokonania, poglądy i plany. Dlatego zgodnie z zaproszeniem stawiłem się na debatę.
Myślę że tego samego mieszkańcy oczekiwali od drugiego kandydata.
Niestety, to jak i również wcześniejsze zaproszenia nie zostały przyjęte.
W sposób szczególny poczułem się zobowiązany do przyjęcia zaproszenia od młodzieży z Młodzieżowej Rady Miasta, które to ciało funkcjonuje od trzech lat i jest szkołą obywatelskich postaw, oraz zaangażowania w życie rodzinnego miasta. Jestem zasmucony nieuczciwą i krzywdzącą oceną młodych ludzi.
Mam nadzieję, że cisza wyborcza ostudzi emocje i pozwoli nam wszystkim na chwile refleksji.

Zbigniew Dolecki

***

Od redakcji:

Telefon od Pana Burmistrza Doleckiego (zresztą pierwszy w życiu!) w sprawie tej informacji otrzymałem dziś o godz. 18.32, maila odebrałem zaraz po telefonie.

Maciej Łyko