Szczególne upominek świąteczny dla Zakładu Karnego w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, w ramach podziękowań za współpracę, przekazało Zakładowi Karnemu w Hrubieszowie szczególny upominek świąteczny.

Reklamy

Zakład Karny w Hrubieszowie od dawna współpracuje przy organizacji różnych inicjatyw pomocowych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu.

W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”, hrubieszowska jednostka współorganizowała charytatywne rajdy rowerowe oraz licytację przedmiotów na cele charytatywne.

W dniu 11 kwietnia Pani Nina Oktaba, reprezentująca PSONI Koło w Zamościu, wręczyła na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusza Sokoła upominek świąteczny wykonany przez osoby, którym Stowarzyszenie niesie pomoc.

Ten gest przypomina nam jak ważnym jest pozostawanie otwartym na problemy innych osób, które często z przyczyn od nich niezależnych, nie mają możliwości radzić sobie samemu – czytamy na stronie Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

­

(info i fot. ZK w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)

Odprawa roczna w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie (ZDJĘCIA)