Szczepienia przeciw COVID-19 w hrubieszowskim SP ZOZ!

Uwaga! Szczepienia przeciw COVID-19 będzie można przeprowadzić w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, jako szpitalu „węzłowym”!

Reklamy

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali „węzłowych”, w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

W związku z wyznaczeniem SP ZOZ w Hrubieszowie jako szpitala „węzłowego” tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek, podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SP ZOZ w Hrubieszowie swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: szczepienia.covid19@spzozhrubieszow.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonymi wzorami poniżej).

Koordynatorem do spraw szczepień przeciwko COVID-19 jest pielęgniarka Opała Agata nr tel. 693 862 039.


Do pobrania:

Formularz szczepienia »

Zgoda na przetwarzanie danych »

Klauzula informacyjna »