Szkoła Podstawowa nr 1 bez przemocy

Dnia 29 września bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Szkoła bez przemocy”. Do kampanii przystąpiło blisko 3000 szkół z całej Polski w tym 107 z województwa lubelskiego.

Reklamy

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szkole przez uświadomienie problemu opinii publicznej i wspieranie konkretnych działań w szkołach. Kampanię wspiera Patronat Prezydenta RP, a organizatorami są Polskapresse i Orkla Press Polska ( 19 Dzienników Regionalnych w tym Dziennik Wschodni).

Szkoły, które przystąpiły do kampanii zobowiązały się przestrzegać „Kodeksu Szkoły Bez Przemocy”, w myśl którego we wspólnych działaniach przeciw przemocy mają się zjednoczyć uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice.

Koordynatorem kampanii w naszej szkole jest pedagog szkolny pani Marta Kuczyńska.

W dniu 22. 11. 2006r. w/w szkole odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Kampanii „Szkoła bez przemocy”.

Uczniowie ze szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem pani Jolanty Podlewskiej przygotowali przedstawienie profilaktyczne pt. „I ty możesz zostać rycerzem”, dekoracje przygotowała pani Barbara Mielniczuk.

Następnie odczytano KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY i nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno – literackiego pt. "Stop przemocy".

Nagrody dla zwycięzców zakupiono z funduszy Urzędu Miasta Hrubieszowa przeznaczonego na realizację programów profilaktycznych.

Na konkurs w części plastycznej wpłynęło w dwóch kategoriach wiekowych tj. kl. I- III,
kl. IV- VI – 286 prac. W części literackiej w kategorii wiekowej IV- VI wpłynęło 8 prac.

Nagrodzono w konkursie literackim:
I msc. – Agata Masłosz kl V c
II msc.- Arkadiusz Szozda kl.V c
III msc.- Łukasz Rosołowski kl. IVa

Wyróżniono:
1. Patryk Bartnik kl. V c
2. Agata Piróg kl. VI c
3. Barbara Szwiec kl. Va

Nagrodzono w konkursie plastycznym w kategorii wiekowej I – III
I msc.- Konrad Pogwizd kl. III c
II msc.- Flavia Cundari kl. III a
III msc.- Joanna Panasiewicz I b

Wyróżniono:
1. Karol Sztuk III c
2. Corinne Cundari IIa
3. Klaudia Borusiewicz III b
4. Mateusz Kwaśnik III c
5. Karolina Hawryluk III c
6. Paulina Pachniewska III c
7. Mateusz Sidorski II a
8. Nikola Stasiuk I c
9. Remigiusz Cebula II a
10. Marek Beń III a

Nagrodzono w konkursie plastyczny kl IV – VI
I msc -Agata Piróg kl.VI c
II msc- Aleksandra Białonoga kl. IV c
III msc – Michał Horajecki V b egz.
III msc – Paula Nowak VI b egz.

Wyróżniono:
Angelika Paszuk VI a
Mateusz Kucharski IV b
Bartosz Cybula IV b
Aleksandra Biskup IV c
Mateusz Ochyra IV c
Katarzyna Mazniewa V c
Agata Masłosz V c
Sylwia Koniec VI a
Arkadiusz Florek VI a
Martyna Staniec VIb
Aleksandra Ożóg VI b
Marta Szumiata VI b
Aleksandra Gnatowska VI b
Klaudia Koniec VI d
Karolina Sawiniec IV b
Patryk Pusz VI d
Paweł Jarzyński VI

tekst:
SP nr 1

zobacz zdjęcia >>