Szkoła policealna – dobry start do zawodowej kariery

W ciągu ostatnich paru lat można zaobserwować przybierającą na sile tendencję do większego niż dawniej zainteresowania absolwentów szkół średnich innymi formami kształcenia, niż studia wyższe. Wynika to w dużym stopniu ze struktury rynku pracy, który bardziej niż licencjatów czy magistrów nauk humanistycznych, potrzebuje fachowców z konkretnymi kwalifikacjami.

Reklamy

 

Słuchacze szkół policealnych

Wyrazem nowych trendów jest wyraźny wzrost popularności wszelkiego typu szkół policealnych, które w ciągu roku czy dwóch solidnie przygotowują absolwenta, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, do wykonywania zawodu. Nauka w takiej placówce, jak na przykład Szkole Policealnej GoWork w Lublinie czy w innych renomowanych szkołach policealnych, oznacza bardziej rzetelne, przygotowanie praktyczne, co ułatwia wejście na rynek pracy. Nic dziwnego, że oprócz świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, naukę na poziomie policealnym podejmują niekiedy również studenci, chcąc w ten sposób zdobyć szybko konkretnych zawód i usamodzielnić się finansowo, aby swobodnie kontynuować wymarzone studia. Wśród słuchaczy są także osoby, które z różnych względów chcą zmienić dotychczas wykonywany zawód. Oferta jest tym bardziej atrakcyjna, że chętni mają do wyboru szkoły roczne, dwuletnie oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.


Branża z przyszłością – zawody medyczne

Nie ulega wątpliwości, że ogromne perspektywy rozwoju rysują się przed branżą medyczną i wszelkiego rodzaju usługami z nią związanymi. Wynika to przede wszystkim z większej niż kiedyś dbałości o nasze zdrowie i dobrą kondycję, nawet w starszym wieku. Stąd propozycja kształcenia na poziomie policealnym w takich zawodach, jak higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, dietetyk, kosmetolog, protetyk słuchu, sekretarka medyczna, opiekun osoby starszej, czy szczególnie dzisiaj modne – instruktor fitness, fizjoterapeuta, biomasażysta, technik masażysta. Szkoła Policealna GoWork, jako jedna z najbardziej cenionych placówek oświatowych, daje szerokie możliwości wyboru jednej z tych profesji i wyposaża swoich absolwentów w solidne podstawy teoretyczne, a zarazem praktyczne umiejętności i doświadczenie. Stanowi to znakomity punkt wyjścia dla dalszej zawodowej kariery, także poza granicami kraju.


Wyjście naprzeciw nowym wyzwaniom – kierunki przyrodnicze

Innym przykładem elastyczności polegającej na dostosowywaniu oferty do potrzeb współczesnego świata i życia są kierunki przyrodnicze. Dość wymienić tak potrzebne dzisiaj zawody, jak specjalista od ochrony środowiska czy technik obsługi turystycznej. Obok tradycyjnego technika weterynarii i technika geodety, mamy też specjalistę od architektury krajobrazu, modnego florystę, bukieciarza, wreszcie groomera, czyli fryzjera dla zwierząt. Kierunki medyczne i przyrodnicze nie wyczerpują oczywiście listy możliwych do zdobycia w szkołach policealnych profesji. Do dyspozycji słuchaczy są jeszcze kierunki administracyjne, ekonomiczne, IT, gastronomiczne i inne.

 

 

fot. mat. sponsora