Szkolenia z zakresu controllingu oraz ich cele i funkcje

Wszystkie przedsiębiorstwa i firmy w taki sposób zarządzają swoją działalnością, żeby w określonym – wyznaczonym przez siebie czasie – osiągnąć zarówno cele, jak i zyski. W tym zakresie nie mogą postępować intuicyjnie i potrzebują konkretnych wskazówek, dzięki którym zrealizowanie zadań będzie możliwe. Należy zwrócić uwagę, że badanie funkcjonowania przedsiębiorstw powinno odbywać się wielotorowo i dlatego większość z nich musi zgłębiać tajniki controllingu.

Reklamy

 

Czym jest controlling?

Controlling odnosi się nie tylko do obszarów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale także dotyczących sprawowania nad nim kontroli. Jest niezwykle skutecznym systemem, dzięki któremu przedsiębiorstwo ma szansę na poprawienie swoich wyników. Controlling zajmuje się poszukiwaniem informacji, planowaniem i kontrolą działalności przedsiębiorstwa. Posiada ściśle określone cele działania, które polegają na przedstawianiu kadrze kierowniczej instrumentów, dzięki którym będzie mogła podejmować najlepsze decyzje dotyczące planowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling jest zorientowany na spełnianie funkcji zarządczych oraz kontrolnych, co bezpośrednio wiąże się z prosperowaniem przedsiębiorstwa. 

Jak dokształcać się w zakresie controllingu?

Jednym z najlepszych sposobów na zdobywanie i pogłębianie wiedzy w temacie controllingu będą szkolenia controling. Są kierowane przede wszystkim do pracowników działów controllingu, najwyższej kadry zarządzającej oraz do kierowników centrów odpowiedzialności. Bogaty program szkoleń obejmuje szereg zagadnień, takich jak zasady adaptacji rachunkowości do wymogów controllingu, identyfikacja centrów kosztów w rachunkowości finansowej a zarządczej w kontekście wymogów controllingu czy zasady tworzenia wielowymiarowych raportów marżowych. Szkolenia z zakresu controllingu obejmują zarówno controlling strategiczny, jak i controlling operatywny.

Prowadzący szkolenia controlling doświadczeni specjaliści największą wagę przywiązują między innymi do edukacji controllerów. Dzięki szkoleniom z zakresu controllingu uczestnicy mają szansę na zapoznanie się z kierunkami rozwoju nowoczesnego controllingu. Mogą ponadto dowiedzieć się, jak wyglądają standardy najlepszych praktyk, które występują w polskich przedsiębiorstwach. 

Controlling to doskonałe narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorstwo może skutecznie zaplanować i sprawować nadzór nad swoimi działaniami. Ułatwia poza tym sterowanie nim i kontrolowanie, co w efekcie przekłada się nie tylko na odnoszenie sukcesów, ale także na osiąganie długofalowych celów. Zadaniem szkoleń z zakresu controllingu strategicznego jest pokazywanie sposobów na utrzymywanie rozwoju oraz egzystencji na wyznaczonym poziomie. Dzięki szkoleniom dotyczącym controllingu operatywnego istnieje możliwość sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego zysków i rentowności. Szkolenia controlling bardzo często łączą zagadnienia związane zarówno z controllingiem strategicznym, jak i operacyjnym.

 

(tekst i fot. mat. sopnsora)