Szkolenie i doradztwo

Lublin

Reklamy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

„CYKL III Szkoła dla NGO”
– Jesteś pracownikiem organizacji pozarządowej?
– Mieszkasz w województwie lubelskim?
– Jesteś osobą pełnoletnią?

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH:

„Zarządzanie NGO” (16h/grupa) – zagadnienia dotyczące m.in.:
– Prawno – organizacyjne aspekty zarządzania organizacją pozarządową
– Zarządzanie wiedzą oraz kapitałem ludzkim w organizacji pozarządowej
– Zarządzanie kapitałem społecznym – wizerunek NGO oraz pozyskiwanie środków finansowych
– Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej

„Źródła finansowania NGO” (16h/grupa) – zagadnienia dotyczące m.in.:
– Jak przygotować plan zbierania funduszy, określenie potrzeb organizacji, przygotowanie strategii
– Potencjalne źródła finansowania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej
– Dotacje, fundusze, programy pomocowe dla organizacji pozarządowych
– Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych

PONADTO ZAPEWNIAMY BEZPŁATNE:
– profesjonalne materiały szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu – do 50 zł
– wyżywienie podczas zajęć
– zaświadczenie ukończenia szkolenia
– nocleg

Więcej szczegółowych informacji na stronie: frdl.lublin.pl

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie swojego udziału:
tel./fax. (81) 532 64 40, (81) 532 84 65
e-mail: szkolenia@lublin.frdl.pl