Szkolenie Jednostki Strzeleckiej 2020

W dniach 16-19 grudnia strzelcy z JS 2020 uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Pieninach. Celem szkolenia było ujednolicenie elementów szkolenia podstawowego jakie prowadzone jest w jednostkach strzeleckich.

Reklamy

Seminaria dotyczyły głownie regulaminów i musztry, bronioznawstwa (tematyka zajęć dotyczyła głównie pracy na boni takich typów jak: Glock17, P-83, kbk AKMS, UKM PK, RGPpanc.-7),szkolenie taktyczne (celem podjętej tematyki było ujednolicenie procedur stosowanych w jednostkach oraz dziłania w szykach: rząd, szachownica, klin, sierżant) podstawowe szkolenie saperskie oraz terenoznawstwo, gdzie szczególny nacisk położono na naukę odczytywania współrzędnych UMT.

Odrębnym zagadnieniem było szkolenie z walki wręcz. Wieczory uczestnikom szkolenia mijały na nauce obsługi wyżej wymienionych rodzajów broni (oraz granatów typów RG-42 i F-1) oraz na strzelaniach, które prowadzone były na trenażerze.

Kadrę szkolenia stanowili funkcjonariusze SG i żołnierze WP. Szkolenie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i wyjątkowej górskiej scenerii.

***

JS 2020