Szkolenie obronne

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zasadniczym celem szkolenia obronnego w województwie lubelskim w roku 2009 jest przygotowanie obsad stanowisk kierowania do funkcjonowania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz dalsze doskonalenie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych w realizacji zadań wynikających z planów operacyjnych.

***

30 października 2009 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie obronne, w którym udział wzięli przedstawiciele: samorządów terytorialnych i podległych im placówek oraz służb mundurowych.

W strukturach samorządu terytorialnego szkolenia mają za zadanie:
– przygotować grupę operacyjną urzędu do udziału w ćwiczeniach poprzez przeprowadzenie treningu zgrywającego funkcjonowanie głównego stanowiska kierowania w swojej stałej siedzibie;
– sprawdzić znajomość stosowania procedur powiadamiania kierowniczej kadry urzędu;
– doskonalić zasady organizacji pracy w starostwach powiatowych poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego instytucjonalnego;
– doskonalić zasady współdziałania Policji, PSP, Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego z Siłami Zbrojnymi.

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009