Szkolenie w Mirczu

Mircze

Reklamy

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów „Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach tego programu.

***

W spotkaniu udział wzięły: Pani Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze oraz Katarzyna Piliszczuk inspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów pomocowych.

Gmina Mircze otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Polsko – ukraińskie sąsiedzkie transgraniczne spotkania kulturowe w Kryłowie”. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Rejonem Iwanicze, Obwód Wołyński.

Całkowity koszt projektu: 14 921,91 EUR – 65 654,91 PLN
Dofinansowanie z Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug (85%) 12 683,00 EUR – 55 803,93 PLN

Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug.

***

Info i foto:
UG Mircze

Zdjęcia »