Szkolenie w parafii Ducha Świętego

W dniu 27 i 28 maja 2008 roku w sali parafialnej Parafii Św. Ducha przy ul. Nowej 11 w Hrubieszowie odbyło się szkolenie nt. „Partnerstwo, czyli jak działać na rzecz społeczności lokalnej?”

Reklamy

Trenerami byli Janina Skubik – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” (partnerstwo powiatu Janowskiego) oraz Kazimierz Wojtowicz animator z RO EFS Zamość.

Poruszane były kwestie dotyczące partnerstwa – procesy tworzenia partnerstwa, wpływ na rozwój lokalny, identyfikacja partnerstw – zasoby, tworzenie grupy, wybór lidera grupy, podział zadań między członkami potencjalnego partnerstwa, partnerstwo sektorowe.

Zostały podjęte pierwsze wstępne decyzje dotyczące zawiązania partnerstwa trójsektorowego, w którym uczestniczyć będą: organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego oraz sektor biznesu.

Uczestników spotkania zaszczycił wizytą biskup zamojsko – lubaczowski Wacław Depo, który pobłogosławił wszystkich zebranych na spotkaniu, życząc sukcesów oraz siły i wytrwania.

Tekst i zdjęcia
Justyna Krawczyk

zobacz zdjęcia >>