Szkolny Dzień Profilaktyki w SP nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 24.11.2009 r. odbył się apel, podczas którego uczniowie przyswajali ważne treści profilaktyczne w sposób przystępny, zrozumiały i przyjemny, bo poprzez własną działalność. Obchody „Szkolnego Dnia Profilaktyki” zainaugurowało przedstawienie teatralne „PANI PRAWDA I PAN FAŁSZ”.

***

ABC ZDROWIA to hasło, które przyświecało tegorocznym obchodom „Szkolnego Dnia Profilaktyki” w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie.

Dnia 24.11.2009 r. odbył się apel, podczas którego uczniowie przyswajali ważne treści profilaktyczne w sposób przystępny, zrozumiały i przyjemny, bo poprzez własną działalność.
Obchody „Szkolnego Dnia Profilaktyki” zainaugurowało przedstawienie teatralne „PANI PRAWDA I PAN FAŁSZ”.

Aktorów, którymi byli członkowie Szkolnego Koła Teatralnego (uczniowie z klasy III b
i VI b) przygotowała p. Jolanta Podlewska, przy pomocy p. Marty Kuczyńskiej – autorki scenariusza.

Licznie zgromadzeni na apelu widzowie z zapartym tchem obserwowali zmagania głównych bohaterów przedstawienia – młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnych dla siebie sytuacjach, bowiem byli namawiani do zrobienia czegoś złego.

Przedstawienie, jak to zwykle bywa, zakończyło się pozytywnie. Zwyciężyła Pani Prawda (świetnie zagrała ją Iza Mołdoch), która na zakończenie przedstawienia wygłosiła jakże cenną radę:

Młody człowieku, dam ci dziś przestrogę:
Życie to droga, posprzątaj swą drogę!
Aby to ona cel ci wyznaczyła, aby bezpieczna była!
Pamiętaj, że zawsze chroni cię zwykle słowo NIE!
Dlatego, gdy na coś nie godzisz się, głośno powiedz:
NIE! NIE ZGADZAM SIĘ!
Jeśli do rady tej stosować się będziesz,
nigdy z drogi swej nie zejdziesz!
Gdy ktoś do złego namawia cię,
nie bój się powiedzieć NIE!
BĘDZIESZ BEZPIECZNY, UWIERZ W ME SŁOWA!
I TRZEŹWY UMYSŁ NA ZAWSZE ZACHOWASZ!

Miejmy nadzieję, że osiągnięty został główny cel tego przedstawienia – wzmacnianie postawy asertywnej u dzieci i młodzieży, a więc przypomnienie o tym, że warto mieć zawsze swoje zdanie i nie zmieniać go nawet pod wpływem nacisku ze strony grupy rówieśniczej.

Po przedstawieniu przyszedł czas na klasowe prezentacje, które powoli stają się już tradycją apeli profilaktycznych w SP nr 1.

Uczniowie poszczególnych klas, przygotowani na godzinach wychowawczych przez swoich wychowawców, zaprezentowali własne hasła profilaktyczne w formie plakatów i okrzyków.
Najmłodszą występującą grupą była klasa III b (wych. – p. Joanna Nazar), która zaśpiewała radosną piosenkę o przyjaźni.

O „Zdrowym stylu życia” zaśpiewał także Tomek Mazur z kl. V b.

Były także układy taneczne, które zaprezentowały dziewczęta z klas; V a, V c, VI a, VI b.

Klasowe prezentacje dostarczyły wielu pozytywnych emocji, a przede wszystkim zarówno uczniom, jak i nauczycielom dały szansę współtworzenia wartościowej imprezy profilaktycznej.

Podczas apelu podsumowano szkolne konkursy profilaktyczne. Laureaci tych konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody, zaś ich piękne prace konkursowe ozdobiły szkolne korytarze.

***

Laureaci konkursu „MOJE ABC ZDROWIA”

KLASY 0 – III (praca plastyczna)

I miejsce – Iga Kowalska, kl. I c
II miejsce – Aleksandra Woźnica, kl. I c, Julia Maciejewska, kl. II a
III miejsce – Katarzyna Kurys, kl. II c, Diana Stawarska, kl. II c

Wyróżnienia:
1. Kamil Żywiec, kl. III b
2. Julia Naja, grupa „0”
3. Jagoda Karcz, grupa „ 0”
4. Dominika Flaks, kl. II b
5. Patryk Kasztelan, kl. I c
6. Izabela Korneluk, kl. II c

KLASY IV – VI (plakat i hasło profilaktyczne)

I miejsce – Weronika Wawryk, Sylwia Stronkowska, kl. IV b
II miejsce – Klaudia Chomiak, Weronika Kozaczuk, Anna Pękala, kl. IV a
III miejsce – Michalina Paszkiewicz, Klaudia Szendrak, Corine Cundari, Aleksandra Mosek, kl. V a

Wyróżnienia:
1. Joanna Harasymiuk, kl. V a
2. Jakub Zderkiewicz, Jakub Natucki, Mateusz Borusiewicz, kl. IV b
3. Tomasz Mazur, Łukasz Wygadańczuk, Dawid Chorzępa, Kamil Słupny, kl. V b
4. Agnieszka Pękala, Ada Niebrzegowska, Edyta Komza, kl. V a

Komisja konkursowa:
p. Edyta Kucharska, p. Marta Kuczyńska, p. Iwona Kalbarczyk, p. Barbara Mielniczuk, p. Aneta Rycerz, p. Agnieszka Pirogowicz.

Laureaci konkursu profilaktycznego dla uczniów klas szóstych „Dziękuję, nie piję! „

I miejsce – Natalia Dobrowolska, kl. VI b
II miejsce – Magdalena Kazan, kl. VI a
III miejsce – Izabela Mołdoch, kl. VI b

Wyróżnienia:
1. Klaudia Borusiewicz, kl. VI b
2. Natalia Pukaluk, kl. VI c
3. Paweł Zając, kl. VI c
4. Krzysztof Żur, kl. VI a

Organizator konkursu – p. Marta Kuczyńska

***

Podczas „Szkolnego Dnia Profilaktyki” w prace organizacyjne zaangażowało się wielu nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dekorację oraz wystawę prac konkursowych wykonały panie: Barbara Mielniczuk, Aneta Rycerz i Iwona Janicka – Borowik.

Pomoc techniczną zapewnili panowie: Leszek Kryszczuk, Wiesław Pempko i Andrzej Sadowski. Sprzęt i nagłośnienie przygotował pan Arkadiusz Mielniczek, przy pomocy uczniów z kl. VI a – Piotrka Różniatowskiego i Adriana Flaksa. Nagrody konkursowe zakupiła p. dyrektor Edyta Kucharska.

Koordynatorem „Szkolnego Dnia Profilaktyki” była p. pedagog Marta Kuczyńska.

Apel z okazji „Szkolnego Dnia Profilaktyki” był okazją do podsumowania działań, jakie szkoła podjęła do realizacji w okresie od kwietnia do listopada 2009 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, pod patronatem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych i konkursach, a także poprzez własne zaangażowanie w przygotowanie apelu profilaktycznego, uczniowie SP nr 1 przyswoili sobie „zdrowotny alfabet”, z którym warto iść przez życie.

***

Tekst i foto: SP nr 1

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009