Szlachetne zdrowie…

Hrubieszów

Reklamy

„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,
lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego, społecznego i duchowego.”

Dobiegł końca Tydzień Zdrowia w Zespole Szkół nr 1 poświęcony edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, podczas którego realizowano następujące hasła:
– „Sąd nad bakteriami – dbajmy o higienę osobistą i czystość otoczenia”
– „3-majmy się zdrowo – przyroda i my”
– „Ochrona zdrowia i ratowanie życia”
– „Zdrowy styl życia”
– „Warzywa i owoce na wesoło” – wiosenny poczęstunek witaminowy.

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Zespół ds. Promocji Zdrowia.

W dniach 19 – 23 kwietnia odbyły się spotkania młodzieży ze specjalistami różnych dziedzin. W realizacji zaplanowanych zadań dzielnie wspierali nas przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Poradni Uzależnień, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zarządu Rejonowego PCK, Powiatowego Zespołu ds. Promocji Zdrowia, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Hrubieszowie, Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz SP ZOZ w Hrubieszowie.

Na spotkaniach ze specjalistami omówiono następujące zagadnienia:
– „Rola higieny osobistej w ochronie przed bakteriami i wirusami”
– „Styl życia kobiety ciężarnej”
– „Znaczenie kwasu foliowego w organizmie”
– „Higiena jamy ustnej”
– „Zasady ochrony zdrowia i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”
– „Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego”
– „Zachowania agresywne wśród młodzieży”
– „Skutki uzależnień”
– „Doping w sporcie – bądź świadomy i czysty”
– „Wpływ anabolików na zdrowie człowieka”
– „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
– „Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru”
– „Pożary i miejscowe zagrożenie jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego”
– „Życie wolne od nałogów”
– „Schorzenia spowodowane złym odżywianiem – otyłość, bulimia i anoreksja”
– „Zdrowy styl życia”
– „Nawyki żywieniowe i ich zdrowotne konsekwencje społeczne”
– „Piramida żywienia”
– „Skutki złego odżywiania”

Tematy zainteresowały uczniów, sprowokowały do wymiany spostrzeżeń oraz zadawania pytań, a przede wszystkim uświadomiły istotną rolę profilaktyki zdrowia.

Wyemitowano także cykl audycji radiowych:
– „Higiena środowiska człowieka, jako współczesna medycyna zapobiegawczo – profilaktyczna”
– „22 kwietnia – święto Ziemi”
– „Krew darem życia”
– „Nawyki żywieniowe i ich zdrowotne konsekwencje społeczne”
– „To ważniejsze niż myślisz – jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce”

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym i najważniejszym elementem promocji zdrowia. Jej celem jest przede wszystkim budzenie świadomości, pogłębianie wiedzy dotyczącej właściwych postaw i zachowań wobec zdrowia oraz zdrowego stylu życia.

W ramach Tygodnia Zdrowia zachęcaliśmy również młodzież do aktywnego stylu życia, popularyzując ideę promocji zdrowia przez sport. Dużym zainteresowaniem cieszyły się drużynowe biegi przełajowe oraz udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej: konkurs wiedzy, konkurs na prezentację multimedialną, konkurs na plakat oraz na „zdrową literaturę”.

Uroczyste podsumowanie Tygodnia Zdrowia odbyło się 22.04.2010 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Udział wzięli w nim uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście: p. mgr Teresa Futyma – naczelna pielęgniarek w SP ZOZ w Hrubieszowie, p. mgr Grażyna Bolewska z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie, p. kapitan Piotr Bartko z Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, p. mgr E. Kuźmińska – położna Poradni K w SP ZOZ w Hrubieszowie, p. Agata Opała – starsza pielęgniarka do spraw medycyny szkolnej w SP ZOZ, p. Jacek Mielniczuk z KRUS w Hrubieszowie, p. Zuzanna Korycka i p. Irmina Drawdzik z Zarządu Rejonowego PCK oraz p. Bronisława Zięba.

Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej „Zespół Szkół nr 1 szkołą promującą zdrowie” dotyczącą działań podejmowanych od 1999 r. oraz uczestniczyli w pokazie i degustacji zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów kl. III t4c pod kierunkiem p. Danuty Przystupińskiej, p. Justyny Chwedczuk i p. Joanny Janickiej, któremu towarzyszyła sentencja: Człowiek, aby żyć, potrzebuje energii zawartej w pożywieniu – energii właściwej, przynoszącej siłę, zdrowie i radość, a nie wyczerpanie, smutek i chorobę.

W tym miejscu warto też wymienić sponsorów imprezy. Serdecznie dziękujemy za wiosenny poczęstunek witaminowy, o który zadbali p. Jerzy Kulik, p. Marek Szczęk i p. Jerzy Czerw ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody w konkursie.

Od wielu lat w Zespole Szkół nr 1 organizowane są działania prozdrowotne. Uwieńczeniem tych działań było otrzymanie Powiatowego i Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie oraz liczne dyplomy, puchary, odznaczenia i medale za działalność prozdrowotną, profilaktyczną szkoły oraz honorowe krwiodawstwo.

***

Opracowała:
Joanna Smerdel / ZSnr1w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »